RUIM 50% OK-DESKUNDIGEN VERTROKKEN NAAR BUITENLAND

ZIJN DRINGENDE OPERATIES NOG MOGELIJK?

Familieleden van patiënten zijn radeloos, want dringende operaties kunnen niet worden uitgevoerd, omdat veel deskundig kader dat werkzaam was in de operatiekamers van verschillende ziekenhuizen, is weggetrokken.

Vorig jaar werd er aan de bel getrokken en sprak men al over een brain drain binnen de zorg, want toen al werden bepaalde operaties uitgesteld. Vaak onder het mom van de covid-pandemie, maar meestal was de werkelijke reden, dat de verantwoordelijke arts niet meer werkzaam was bij de instelling. Hierdoor zijn patiënten zienderogen achteruit gegaan.

De situatie is nu zo alarmerend, dat de algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, zijn stem heeft laten horen in de media. Volgens de algemeen directeur, zijn ook in andere ziekenhuizen veel deskundigen weggetrokken. Naar verluidt is ruim 50 procent van de deskundigen werkzaam op de Operatie Kamer (OK), vertrokken naar het buitenland. Het probleem draait allemaal om de juiste financiële tegemoetkoming die ons gekwalificeerd zorgpersoneel niet krijgt. Hierdoor is er momenteel maar een klein team ter beschikking in de verschillende ziekenhuizen dat dag en nacht wordt ingezet. Het team maakt veel lange uren en als er iemand uitvalt, is de situatie niet meer te herstellen. Over deze situatie is vaker aan de bel getrokken, maar tot nu toe is er geen oplossing gekomen. Ziekenhuisdirecties houden hun hart vast als de opnamen zullen toenemen door de vijfde covid-golf. Wanneer zullen de bevoegde instanties inzien dat ons zorgpersoneel gewoon beter gewaardeerd moet worden? De overheid moet niet klakkeloos ambtenaren die op de verschillende ministeries werken, steeds verhogingen en vergoedingen toekennen. Zij zetten zich absoluut niet extra in, zoals het personeel in de zorgsector. Wij zijn van mening, dat zolang deze essentiële mensen niet beter beloond worden, zij ongeacht hun vaderlandsliefde, gewoon weg zullen trekken. We kunnen dan wel nieuw personeel voor de OK opleiden, maar als de waardering niet gegeven wordt, gaan ook personen die nu opgeleid worden, straks het land verlaten voor een beter bestaan.

More
articles