EIGENAREN GECONFISQUEERDE SKALIANS SPOORLOOS

De eigenaren van twee skalians die de vorige maand in brand werden gestoken in het Snesi Kondre gebied en de derde skalian die in beslag werd genomen in opdracht van het Openbaar Ministerie, zullen wederom worden opgeroepen. Tot op heden hebben de eigenaren zich niet aangemeld bij de overheid, terwijl zij al maanden de Mijnbouwwet decreet E-58 en de Wet Economische Delicten hebben geschonden. Volgens Starnieuws, zijn de drie skalians te Kriki Mofo in de Marowijnerivier, bijkans een jaar na de brief van 8 oktober 2020 van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen aan alle eigenaren van skalians, illegaal aanwezig. In de brief meldde de regering dat zij per 18 oktober 2020, geen mijnbouwactiviteiten die milieuschade veroorzaken zou toestaan op de Marowijnerivier en vertakkingen. Wie geen gehoor zou geven, riskeerde overheidshandelen tegen zich, op basis van de wet. Naar verluidt hebben de op de hoogte zijnde skalianhouders, bewust geen gehoor gegeven aan de brief en hadden zij gehoopt op de bescherming van ‘vrienden’ binnen de regering. Helaas voor deze onrechtmatigen, heeft de regering getoond, de daad bij het woord te voegen en een jaar later een kordaat signaal gegeven vanwege het Openbaar Ministerie (OM). De voormelde brief aan de skalianhouders is ook gegaan naar de minister van Justitie en Politie en via de directeur Operationele Diensten naar de korpschef, die moest toezien op de naleving. Het OM was naar verluidt, al die tijd niet op de hoogte van die ‘deadline’ in die brief. Deze brieven zijn in oktober 2021 tijdens de rapportage door de politie onder de aandacht van het OM gebracht. Hierdoor kwam het OM op 8 oktober 2021, gelijk in actie en legde beslag op drie skalians, die gewoonlijk in de Marowijnerivier liggen en gedurende de nacht de motoren startten om naar goud te zoeken. Het OM heeft naar onze mening juist gehandeld, want het is hoog tijd dat deze gevaartes worden opgeruimd. Eerder had het parket al aangekondigd, milieucriminaliteit aan te pakken.

Bij eerdere pogingen hadden vervolgingsambtenaren de sleutels van de skalians meegenomen en wezen personeelsleden aan de wacht te houden. Vanwege onderbezetting was het niet mogelijk een politie- of militaire bewaking te plaatsen. En het OM was van mening, dat het inzetten van deze diensten voor de bewaking, doelloos zou zijn op basis van artikel 82 Strafvordering. Vervolgens werd het ook duidelijk dat de eigenaren zich niet begaven naar het politiebureau en zich ook niet stoorden aan de inbeslagname. Integendeel, daags daarna werden de skalians verplaatst naar een andere plek in de rivier en wederom ingezet voor de illegale goudwinning. Een handeling waar het OM woest om werd. Ondersteund door militairen trok de opsporing aangezet door de vervolging op 9 december 2021 naar Kriki Mofo in het Snesi Kondre gebied, waar de pontons illegaal opereerden. Twee van deze vaartuigen werden vervolgens in brand gestoken. Deze handeling is niet vreemd, gezien het vernietigen van materieel in de strijd tegen illegaal goud mijnen, steevast wordt toegepast in ons buurland Frans-Guyana. Tot het Kriki Mofo-optreden betekende dat voor Suriname een vreemde handeling. Keerpunt juicht deze handelingen van het OM toe, omdat de regering bij haar aantreden heeft aangegeven, dat het beleid met betrekking tot skalians gewijzigd diende te worden. Volgens defensieminister Krishna Mathoera, mogen er geen vergunningen meer verleend worden aan skalians, omdat die in strijd zijn met de Mijnbouwwet en de Wet op Economische Delicten. “De schade die gepleegd wordt aan flora en fauna, maar ook aan de middelen van bestaan van inheemse en tribale volkeren, is enorm. Het water dat vervuild wordt, daarin kan men niet eens meer baden”, aldus Mathoera. Ze vertelde onlangs, dat er in de Marowijnerivier drie operaties werden uitgevoerd in coördinatie met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, de politie en de Militaire Politie, om zo de skalians in kaart te brengen en mensen daar tot actie te doen overgaan. Als onderdeel van de ‘Operatie Marbonsu’, heeft het Nationaal Leger ondersteuning verleend aan het OM en drie skalians te Kriki Mofo en in het Snesi Kondre gebied, onbruikbaar gemaakt. Zoals eerder aangegeven, werden er twee in brand gestoken en de derde skalian werd dezelfde avond onbruikbaar gemaakt. Nadat die aan de ketting was gelegd bij de militaire post te Snesi Kondre, zonk die in de nacht door het uitvallen van een dompelpomp. Volgens het Nationaal Leger zijn er momenteel op het stuwmeer achttien skalians gelokaliseerd, maar het leger heeft nog geen opdracht gekregen om die aan te pakken. Keerpunt vraagt het OM door te gaan met deze operatie en hard op te treden, zodat deze achttien vaartuigen ook worden geneutraliseerd. Deze aanpak is een zeer krachtig signaal vanuit het OM en de regering.

More
articles