13e Self Reliance -Trefossa -lezing

Op zaterdag 15 januari aanstaande wordt de 13e Self Reliance -Trefossa -lezing gehouden. Het thema dat tijdens de lezing belicht zal worden is: ‘Chaos van de vrijheid’, refererend aan het vrijheidsideaal van Trefossa en wat hij hierover in zijn werk duidelijk wilde maken. Keynote spreker is dr. ir. Albert Adama.

De inleider zal ingaan op de vrijheid die wij als mens hebben, hoe we daarmee omgaan en invulling eraan geven als individu en als deel van een gemeenschap. Volgens de spreker zijn vrij zijn van bezetting, vrij zijn van onderdrukking, vrijheid van slavernij, vrijheid van gedachten en meningsuiting, vrijheid van geloof de ware vrijheid. Ongebreidelde individuele keuzevrijheid, die velen in onze moderne samenleving menen te moeten gebruiken en proclameren, daarbij de vrijheid van anderen in de gemeenschap als secundair of niet ter zake doende beschouwen, zetten de ware vrijheid onder druk.

Een van de onderliggende problemen van ongebreidelde vrijheid, is volgens de spreker, dat we in onze moderne wereld een hoog ontwikkeld gevoel van onszelf als individu hebben, terwijl wij deel uitmaken van steeds complexer wordende gemeenschappen en leefomstandigheden. In de primitievere en oudere wereld was het individualisme niet zo ontwikkeld, er was meer een identificatie met de gemeenschap, meer deel uitmakend van de familie of clan, dan als een eenling voelend.

Tijdens de lezing worden de bevolkingstoename, de daarmee ontstane druk op de beschikbare ruimte en middelen, de grote intermenselijke afhankelijkheid in de moderne samenleving, de mogelijkheden voor expressie van ongenuanceerde en oncontroleerbare meningen op sociale media, nepnieuws als zogenaamde ‘vrijheid van denken’ en individuele beslissingsvrijheid in relatie tot ware vrijheid, besproken.

Dr. Adama is geboren in Suriname. Na het behalen van zijn ingenieursgraad aan de Technische Universiteit Delft (Nederland), vertrok hij voor verdere studie naar de Verenigde Staten van Amerika, alwaar hij aan de University of California (Santa Barbara) zijn Ph.D graad behaalde. Vanaf 1981 tot heden heeft hij zich gevestigd als onafhankelijke consultant op de gebieden van energie, informatietechnologie en daaraan gerelateerde technologieën.

De 13e Self Reliance -Trefossa-lezing, ‘chaos van de vrijheid’,, wordt zaterdag aanstaande via het tv-kanaal van Apintie 10.1., om 21.00 uur ‘s avonds uitgezonden.

More
articles