Inflatie in Brazilië op twee na hoogste in Latijns-Amerika

Gegevens van het Braziliaanse Instituut voor Geografie en Statistiek (IBGE) hebben aangetoond dat de inflatie in 2021 opnieuw de dubbele cijfers heeft overschreden. Volgens het IBGE bereikte de brede consumentenprijsindex tussen januari en december vorig jaar 10,06 procent. In de Verenigde Staten (VS), Europa en Latijns-Amerika hebben de centrale banken, die doorgaans de taak hebben de inflatie in bedwang te houden, de inflatie-indicatoren veel sterker zien groeien dan ze hadden verwacht. In Brazilië droegen binnenlandse factoren echter bij aan externe factoren. Vervolgens werden in de regio de hoogste inflaties geregistreerd. Rekening houdend met de 11 grootste economieën van Latijns-Amerika, loopt Brazilië alleen achter op Argentinië en Venezuela. Behalve dat de-ze twee landen te kampen hebben met de covid-pandemie, maken ze momenteel een diepe crisis door. In Argentinië bereikte de inflatie in 12 maanden tot en met november 51,2 procent. Volgens het internationaal Mo-netair Fonds (IMF) bereikte Venezuela voor 2021 een indrukwekkende 2.700 procent.

Gedevalueerde nationale munt en stijgende grondstoffen

Chili, Colombia, Mexico, Paraguay en Peru registreerden vorig jaar allemaal een aanzienlijke stijging van de prijsindexen. In Uru-guay nam de inflatie af ten opzichte van 2020.  In Ecuador en Bolivia, zijn de prijzen voor 2021 met minder dan 2 procent gestegen. Vrijwel alle landen in de regio verloren aan waarde van hun nationale munt in 2021 ten opzichte van de dollar. Volgens economen, was dit te wijten aan interne factoren, zoals de turbulente verkiezingen in Chili en de politieke en institutionele crisis in Brazilië. Naast de bijzonderheden in elk land, waren de mondiale omstandigheden ook ongunstig voor de devaluatie van Latijns-Amerikaanse munteenheden. Een daarvan was de stijging van de rentetarieven in de VS, het noodzakelijk maakte om de tarieven te verhogen met als doel, het probleem van de stijgende inflatie tegen te gaan. Vorig jaar kwam daar echter nog een ander negatief aspect bij, de wereldwijde stijging van de grondstoffenprijzen. Felipe Camargo, econoom verklaarde dat een ​​groot deel van de inflatie die Latijns-Amerika in 2021 trof, veroorzaakt werd door de combinatie van twee factoren. “De eerste betrof de overdracht van kosten: de lokale producent koopt  duurdere inputs (door import) en rekent deze kosten door aan de consument. De tweede factor was te wijten aan de prikkel die de wisselkoers veroorzaakt voor exporteurs”, aldus Camargo. Doordat het financieel heel voordelig is om te exporteren, geven producenten volgens Camargo de voorkeur aan in het buitenland te verkopen in plaats van in het binnenland.  “De inflatie van Brazilië was het fenomeen dat het meest afweek van de doelstelling”, zei Camargo. Hij wees erop dat de Chileense peso in 2021 zelfs een grotere devaluatie onderging  dan de reële als gevolg van de onrust veroorzaakt tijdens de verkiezingsrace en de discussies over de nieuwe grondwet.

More
articles