BLOOTSTELLING AAN GROOT GEVAAR?

Het is meer dan merkwaardig dat in de hele wereld, het aantal Covid-19-besmettingen zwaar aan het oplopen is en dat Suriname daar geen uitzondering op is. We hebben in de bijna twee jaar van de pandemie behalve met Covid-19, op een onaangename wijze ook kennisgemaakt met verschillende varianten, die allemaal dodelijk waren en vele miljoenen hebben geslachtofferd. Tot enkele maanden geleden stierven in ons land honderden aan de zogeheten Delta-variant die in India voor het eerst opdook en snel wereldwijd kans zag zich te verplaatsen. Tot zeker twee maanden  geleden  werd  en wordt Delta als de meest gevaarlijke  variant gezien. In het laatste kwartaal van 2021, was het zo dat het aantal besmettingen en intensive care opnames afnam, en de hoop binnen de  zorg erop gevestigd was, dat er geen nieuwe stijgingen zouden zijn, ofschoon er door betrokken medici erop gewezen is, dat een vijfde golf van Covid-19 met of zonder varianten, zeker niet als uitgesloten mocht worden gezien. In de tussentijd werden we ook geconfronteerd met het nieuws dat zich in Zuid-Afrika een nieuwe variant, genaamd Omicron, had voorgedaan. Gezien het internationale vliegverkeer  is het daarom meer dan logisch dat Omicron zich snel wereldwijd zou verspreiden. Binnen no time  was deze variant dan ook in Europa en het vermoeden bestaat nu dat Omicron via Nederland, ook ons land heeft bereikt. Gezien de enorme stijgingen van honderden besmettingen per dag in ons land, is het vrijwel zeker dat deze besmettingen afkomstig zijn van de Omicron-variant. Dat Omicron vele malen besmettelijker is dan Delta, is inmiddels bewezen en  de  besmettingscijfers op dit halfrond liegen er zeker niet om.  In Frans-Guyana hadden ze op de donderdag meer dan 1400 besmettingen en het is duidelijk, dat Omicron reeds in het buurland  huis houdt. Opgestuurde monsters naar het RIVM in Nederland, zullen aangeven of de huidige besmettingen in Suriname te maken hebben met deze nieuwe variant.  Maar waar deze besmettingen ook vandaan komen,  het is nu zeker belangrijk goede beslissingen te nemen willen, we niet dat zaken totaal uit de hand lopen en dan denken we vooral aan onze fragiele gezondheidszorg, die niet berekend is op vele zieke besmette mensen die moeten worden opgenomen en op de intensive care moeten worden behandeld. Wij van Keerpunt zeggen niet dat we dit land weer moeten opzadelen met een total lockdown, maar  wel dat we heel voorzichtig moeten omspringen met de recente ontwikkelingen inzake Covid-19, Delta of Omicron. We vinden het dan zeker niet verstandig de scholen per ommegaande open te gooien.  Het is namelijk bewezen dat kinderen de besmettingen zwaar op gang kunnen brengen door ze vanuit school huiswaarts te brengen en andere gezinsleden ziek maken met alle gevolgen van dien. Zelfs De Nationale Assemblee heeft besloten de vergaderingen van het college voor twee weken uit te stellen, alleen maar om te kijken hoe de ziektecijfers zich zullen ontwikkelen. Maar op het ministerie van Onderwijs vindt men dat de ingestelde protocollen  voldoende zijn om op een verantwoorde wijze het onderwijsproces voortgang te doen vinden. Velen begrijpen niet waarom onderwijs een dergelijke beslissing heeft genomen in een periode dat de besmettingen met raketsnelheden de lucht in gaan.

More
articles