POLITIEBOND VS REGERING

In een schrijven aan de president van de Republiek Suriname, stelt de SPB-voorzitter, Mielando Atompai, dat indien de president van mening is dat Prade vervangen moet worden, de SPB dat graag onderbouwd wil zien met feiten die dit besluit rechtvaardigen. Wij vragen ons hierbij af, of de regering Santokhi- Brunswijk aan de macht is of de voorzitter van de SPB en zijn aanhang? Hier moet voor eens en voor altijd duidelijkheid in komen. Deze regering is constant in een soort wurggreep van de politiebond. Toen Bouterse aan de macht was, zongen al dit soort gasten een toontje lager, maar Atompaaitje meent nu de scepter te zwaaien bij het KPS.

Hij keurt de ontheffing af en wil documentatie zien? Laat hij eerst beginnen de documenten te tonen die zijn gedrag in Nederland rechtvaardigen, want hoe kan een politieambtenaar met duizenden euro’s strooien in Nederland. We wachten vol ongeduld en adviseren hem om daarmee te beginnen. We willen wedden dat hij dan binnen de kortste keren samen met zijn kern, in nog grotere opspraak komt. Hij mag dan achter Prade aanlopen en doen alsof het KPS niet al geruime tijd politieke intriges heeft toegestaan. Wij van Keerpunt vinden de manier van communiceren en de zogenaamde onderbouwing van deze voorzitter, hondsbrutaal. Het is het goed recht van de president, om de politieleiding te vervangen, indien hij en zijn regering dat nodig achten. Al was er nog niet gelijk een ontheffingsresolutie, dan ontvangt Prade die alsnog. De ontheffing is hem al meegedeeld door de minister van JusPol. Als Atompai zo doorgaat, moet hij uitkijken dat hij met zijn bond niet op een zijspoor belandt.

Dit gedrag van Atompai was reeds voorspeld, want hij heeft duidelijk zijn teleurstelling geuit, nadat zijn ‘beschermheer’ werd ontheven uit zijn functie. Prade was namelijk altijd de beschermheer. Hij en de club van de SPB zijn twee handen op één buik.  Daarom springt Atompai in de bres voor deze meneer. Het is voorspelbaar dat de SPB zijn leden weer zal optrommelen voor een actiemodel. Maar in dat geval moet minister Amoksi keihard ingrijpen en desnoods de kortgedingrechter adiëren.

Een oproerkraaier kan niet voor een regering bepalen, hoe het korps wordt geleid. Wij vragen ons ook af, waar de politiebond zich eigenlijk mee bemoeit. Was de korpschef ook lid van de SPB? Wij zijn van mening, dat deze politiebond zich gedraagt als een gangsterbende en daarbij zijn plek niet meer kent.

De bond moet zich meer gaan focussen op alle funeste ontwikkelingen binnen de criminaliteit in plaats van zich te bemoeien met bestuurlijke politiezaken. Gaan jullie asjeblieft boeven vangen, want daarvoor worden jullie betaald door het volk en niet om jullie ‘vrienden’ in te dekken en je te bemoeien met het bestuurlijke. We zijn absoluut niet vergeten, dat toen Atompai met euro’s aan het strooien was in Nederland, Prade doodleuk kwam uitleggen, dat Atompai een zakenman is en dat er dus geen vuiltje aan de lucht is. We begrijpen nu waarom Atompai zegt, dat hij het ontslag van Prade aanvecht. Nu moet president Santokhi het alleen nog goed door hebben.

More
articles