POLITIE KAMPT MET VERVOERSPROBLEMEN

Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol), heeft naar verluidt, in totaal 1221 voertuigen in gebruik. Dit kwam naar voren tijdens de presentatie op 24 december jl. van het jaarverslag 2021 van het ministerie van Openbare werken (OW).

In totaal zijn op 17 ministeries 2945 voertuigen officieel in gebruik. JusPol heeft het grootste aantal in gebruik. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), volgt met 451 voertuigen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft in totaal 203 voertuigen, Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) 185, Financiën  132, Volksgezondheid 115, Natuurlijke Hulpbronnen 85, Economische Zaken 62 voertuigen, Onderwijs 59, Grondbeleid en Bosbeheer 48 voertuigen, Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken 34, Transport, Communicatie en Toerisme 34, Sport- en Jeugdzaken 30, Buitenlandse Zaken (BIBIS) 29, Sociale Zaken 23, Defensie 17 en Ruimtelijke Ordening heeft 2 wagens.  In 2021 zouden er in totaal twee veilingen zijn gehouden. In totaal werden 119 voertuigen verkocht.

De opbrengst van deze veilingen bedroeg in totaal 1,36 miljoen SRD. Ondanks dit enorme wagenpark, zit het politiebureau van Lelydorp al een maand zonder dienstvoertuig. Naar verluidt is de pro-wagen van Lelydorp uitgeleend aan politiebureau Paranam, terwijl het tweede voertuig defect is geraakt.

De manschappen van het bureau zijn afhankelijk van andere afdelingen of van derden. Zo werd de politie in de nacht van 1 januari 2022 door een security bedrijf opgehaald om een aanrijding aan de Houttuinweg te onderzoeken. Hierdoor kwam de politie ruim een half uur na de melding pas ter plaatse. Bewoners van het ressort klagen steeds dat de politie te laat arriveert, nadat zij gebeld hebben.

Wanneer post Lelydorp weer over een pro-wagen zal kunnen beschikken, is nog niet duidelijk.

We weten dat een aantal van de pro-wagens mee worden genomen naar huis wanneer bepaalde agenten geen dienst hebben. Het is natuurlijk ontoelaatbaar dat agenten buiten diensttijd over een pro-wagen beschikken, met als gevolg dat er een tekort is aan wagens die ingezet kunnen worden. De pro-wagen behoort op het politiebureau te blijven, zodat de ploeg die dienst heeft indien nodig, kan uitrijden. De Staat Suriname heeft in juni 2019, een bedrag van USD 10.000.000 geleend bij de Republic Bank voor de aankoop van voertuigen en wel op het conto van het ministerie van OWT&C. In december 2019 kreeg het Korps Politie Suriname (KPS), 75 nieuwe Musso pick-ups van het merk SsangYong en 80 motorfietsen van het merk Yamaha. Voor de aankoop van politievoertuigen van het merk SsangYong en wel het model Musso, bij Rudisa Motor Comapany en Rudisa Heavy Equipment, werd er nooit een openbare aanbesteding gehouden. Naar verluidt zijn er twee resoluties bekend voor 22 voertuigen, ter waarde van USD 605.000, en nog een andere voor 22 voertuigen, ter waarde van USD 844.000. Krishna Mathoera, de huidige minister van Defensie, had toen al gezegd, dat er sprake is van corruptie en vriendjespolitiek. Zij zou naar aanleiding hiervan, ook een brief richten aan de Rekenkamer, de CLAD en de procureur-generaal voor een onderzoek. Wij vragen ons af of deze brief ooit is opgesteld en aangekomen is bij de bevoegde instanties.

More
articles