ONONTBEERLIJKE PIONNEN

Spaarders en rekeninghouders in dit land die hun penningen toevertrouwd hebben aan lokale Surinaamse banken, moeten alle ontwikkelingen  binnen dit bankwezen goed op de voet blijven volgen, want de bewijzen liggen er dat leidinggevenden binnen deze instellingen, handelingen hebben gepleegd waarbij vele honderden miljoenen SRD en ook vreemde valuta, verkeerd zijn besteed en uitgeleend. In het laatste geval hebben we kunnen zien wat er is gebeurd bij de Surinaamse Postspaarbank, SPSB, waar gelden werden verduisterd. Ook het schandaal op de Centrale Bank onder het vorige regiem, waarbij de governor Van Trikt zichzelf in de grootste problemen heeft gebracht en vermoedelijk teveel op het kompas van de notoire monetaire hitman Hoefdraad is blijven varen, toont aan dat binnen het bankwezen zich zaken kunnen voordoen die op pure fraude en keiharde diefstal neerkomen. De affaire van de verduistering van de valutakasreserves en termijndeposito’s van de hier gevestigde commerciële banken die waren ondergebracht bij de Centrale Bank, kan gerust worden gesteld als het grootste schandaal dat de moederbank ooit had kunnen overkomen. Bewust werden de commerciële banken onder druk gezet de valutakasreserves en termijndeposito’s onder te brengen bij de Centrale Bank, om ze vervolgens te verduisteren. Een regiem Bouterse dat zich totaal financieel in de nesten had gewerkt, ging zelfs zover en wel op misdadige wijze, om de gelden van de gemeenschap, ondergebracht in de kluizen van de Centrale Bank, te stelen. Het was diefstal en zeker geen sprake van gebruik. Vanaf 2015 had Hoefdraad, toen de verantwoordelijke governor op de Centrale Bank van Suriname, de monetaire reserves die de dekking van de SRD vertegenwoordigen, volledig verkwanseld. Een koersverlies dat in de miljarden beliep, had hij ook voor zorggedragen. Een groter en dieftiger sujet kan je je nauwelijks voorstellen op een Centrale Bank. Vanaf dat moment mochten er geen jaarverslagen van de bank meer worden gepubliceerd, omdat eenieder zou zien wat voor ravage deze monetaire hitman daar reeds in een tijdsbestek van 5 jaar had veroorzaakt. En omdat de verdiencapaciteit van de staat door gedaalde aardolieprijzen per barrel op de markt was gekelderd naar onder de 50 dollar per vat en ook de goudprijs internationaal per troy ounce was verminderd, ging natuurlijk ook de verdiencapaciteit in valuta zwaar omlaag. Suriname verdiende in 2015 allang niet meer wat binnenkwam, toen meneer Bouterse en zijn graaibende in 2010 aan de macht kwamen. Het was dan ook lenen geblazen en waar mogelijk pionnen installeren op de plaatselijke banken, om zo zoveel mogelijk geld te lenen om de begrotingstekorten zo goed als mogelijk op te vangen. Bij de staatsbanken moesten pionnen worden geïnstalleerd, zoals die gast Kromosoeto bij de SPSB, die nu in de beklaagdenbank zit en behoorlijk huis heeft gehouden met de gelden van de SPSB. Het was gewoon een tandem van diefstal. Het tandem Hoefdraad –Kromosoeto, en dat is heel goed naar buiten gekomen, vandaar dat Hoefdraad de benen heeft genomen naar Cuba en Kromosoeto tegen een langdurige gevangenisstraf aankijkt. Verduistering en nog eens verduistering van het vermogen van de spaarders en rekeninghouders. Maar wie had gedacht dat het allemaal bij de SPSB was gebleven, heeft het bij het verkeerde eind gehad. Ook andere Surinaamse banken werden onder druk gezet en met succes. Geld werd à la dol verstrekt om het tweede kabinet Bouterse overeind te houden. Geen moment werd er aan een verhoogde productie gewerkt die vreemde valuta in huis zou kunnen brengen. Zo inventief zijn de paarse figuren nooit gebleken, hadden ze de opleidingen ook niet voor. Graaien en nog eens graaien vanaf mei 2010 tot juli 2020 hebben ze gedaan, en daardoor dit land in een vreselijke financieel-economische crisis doen belanden, waar we voorlopig zeker niet snel uit zullen komen. Maar we mogen niet op onze lauweren gaan rusten en denken dat men nu het kapitaal van de spaarders en rekeninghouders op de Surinaamse banken met rust zal laten. Er zijn nog steeds haaien die rondzwemmen en trachten hun corrupte willige vriendjes binnen de leidingen van de grote banken te krijgen. Pionnen die  manipuleerbaar moeten zijn en blijven bij het verstrekken van grote kredieten op basis van een zeer voordelige rentevoet, die aanzienlijk lager dient te zijn dan de gebruikelijke voor de kleinere kredietaanvrager. Het volk dient te weten dat er achter de schermen zich heel wat getouwtrek heeft voorgedaan en wel bij de aanstelling van de nieuwe CEO van De Surinaamsche Bank. Bepaalde krachten die ook aan paars gelieerd zijn en tussen 2010 en 2020 zich zwaar hebben kunnen verrijken, hebben er werkelijk alles aan gedaan hun pion als CEO bij DSB te krijgen. Gelukkig heeft het grootste deel der aandeelhouders, een spaak tussen het wiel gestoken. Hadden deze voordeelzoekers uit het bedrijfsleven en aan paars gelieerd hun zin gekregen, dan zou DSB wederom richting vernieling gereden worden en zijn naam verder besmeurd geraken. Het gaat er bij deze lieden niet om een verdere positieve en schone ontwikkeling, gevrijwaard van tal van witwasverdenkingen te bewerkstellingen, maar louter om hun eigen geldelijke belangen te consolideren. Het is deze crimineel ingestelde elementen niet te doen om de vooruitgang en het bewaken van de zogeheten compliance, maar om het eigen enge gewin. Het is daarom van groot belang dat eenieder  de ontwikkelingen binnen het bankwezen in dit land op de voet blijft volgen, want de haaien zijn nog steeds aanwezig en hun belangen moeten behartigd worden en daar zal naar hun mening, alles en iedereen voor moeten wijken. Alleen het feit al dat men de gore moed heeft kunnen opbrengen  de valutakasreserves en termijndeposito’s van het volk te stelen, geeft aan hoever men bereid is te gaan.

More
articles