BANKEN LEEGGEROOFD DOOR HOEFDRAAD

De voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is volgens de rechter, schuldig bevonden aan deelname aan een criminele organisatie. Volgens Keerpunt, gaat het hier zeker om een criminele organisatie die door middel van wanbeleid, drie banken heeft leeggeroofd. De Landbouwbank, Centrale Bank en de SPSB, zijn naar onze mening niet alleen leeggeroofd door Hoefdraad, want dat kan een individu nooit alleen. Hierachter stond een goed georganiseerde criminele organisatie. Ze hebben de Hakrinbank gemist, omdat de directie en de RvC zich niet zo makkelijk lieten intimideren. Deze criminele organisatie had tegen 2013 de totale monetaire reserve van het land weggedragen en zorgde er onder andere voor, dat leningen die afgesloten waren bij de SPSB, werden verdonkeremaand. En dat is de reden van onze armoede vandaag: een ongedekte SRD die totaal ontwaard is. Niemand kan een leven opbouwen met een ontwaarde munteenheid. Hoefdraad heeft met zijn handelingen de toekomst van deze generatie onmogelijk gemaakt. Ex-minister Hoefdraad, de ex-directeur van de SPSB, Gimardo Kromosoetoe en het ex-directielid van de CBvS, Faranaz Hausil, hebben deelgenomen aan een criminele organisatie door steeds systematische schijnconstructies op te nemen aan het eind van de maand, ondanks dat het leningenplafond was overschreden. Ook de ex-governor van de CBvS, Robert van Trikt, heeft in de korte tijd dat hij president was van de moederbank, zich laten gebruiken door Hoefdraad en zit nu thans in het gevang, wachtende op een uitspraak van de rechter.

Om maar een kleine samenvatting te geven over de handelingen van Hoefdraad. In 2019 verkoopt hij in twee tranches 17 panden van de ‘staat’ aan de Centrale Bank voor euro 105 miljoen. Het doel van deze constructie was schuldverrekening/schuldaflossing, maar die euro 105 miljoen is anders aangewend. In de e-mailwisseling tussen Hausil en Kromosoeto, is te lezen hoe zij dit alles hebben bewerkstelligd. Uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie is naar voren gekomen, waarvoor de gelden zijn gebruikt. Voordat raadsvoorstellen waren goedgekeurd, waren bepaalde gelden al opgenomen en gebruikt door Hoefdraad. Hausil en Kromosoeto wassen hun handen in onschuld, maar de e-mails zijn doorslaggevend. De ex-minister heeft naar onze mening, de CBvS opzettelijk financiële schade toegebracht. Dit is duidelijk gebleken uit de correspondentie vastgelegd in voicemails tussen Hoefdraad en Van Trikt. Hoefdraad was altijd van alles op de hoogte en zocht altijd naar meer geld voor de consumptieve uitgaven die het land fictief draaiende hielden. Uit de voicenotes bleek, dat de criminele organisatie continu bezig was te beramen op welke manier er gelden getrokken konden worden, daarom is artikel 21 van de Bankwet meerdere malen misbruikt. Kort gezegd is de Bankwet meerdere keren misbruikt door Hoefdraad en consorten.

EX-directeur van de Surinaamse Postspaarbank, Ginmardo Kromosoeto, 

More
articles