LEZEN IS WETEN, ONTLEZING NEEMT TOE ONDER SCHOLIEREN

In de afgelopen decennia hebben we geconstateerd, dat steeds meer mensen, met name studenten, minder lezen. Dat kwam ook naar voren bij de afstudeerpresentatie van Jerry Dewnarain. Als afstudeeronderzoek voor het verkrijgen van de titel Master in de Nederlandse taal en cultuur, concludeert Dewnarain, dat veel leerlingen van middelbare scholen, steeds minder literatuur lezen.  In vergelijking met meisjes, lezen jongens bijna geen literatuur meer. Dit blijkt in de praktijk helaas waar te zijn. Aan de manier waarop jongeren zich schriftelijk en mondeling uitdrukken en de wijze waarop er anno 2021 discussies worden gevoerd, blijkt duidelijk dat veel jongeren een hele kleine woordenschat hebben. Sommige jongeren kunnen hun mening nauwelijks verwoorden. Naast het feit dat lezen volgens Dewnarain door sommige docenten niet gestimuleerd wordt, zijn de bibliotheken ook niet geüpdatet. Dat is dus ook geen stimulans om te lezen. De meeste jongeren kiezen er dan ook voor om teksten etc. op hun mobiele telefoon of iPad te lezen. Dit zou hun taalkennis en woordenschat kunnen vergroten, echter is het lezen van een scherm niet hetzelfde als het lezen van een goed boek.  Dit is ook een van de redenen waarom we het jongeren niet kwalijk kunnen nemen, als ze niet op de hoogte zijn van bepaalde gebeurtenissen. Om het lezen te stimuleren, zou het ministerie van Onderwijs op verschillende scholen in Suriname, speciale programma’s kunnen implementeren die ervoor zorgen dat leerlingen zin in lezen krijgen. Lezen vergroot de woordenschat en een goede woordenschat is belangrijk voor de verdere loopbaan. ‘Lezen is weten’ luidt een bepaald gezegde, en het zou dan ook fantastisch zijn als er dan ook echt invulling daaraan wordt gegeven.

More
articles