DA’91: Nog steeds waas van onduidelijkheid rondom HPSG deal

Hoewel er nu al enige DNA-vergaderingen hebben plaatsgevonden sinds 1 december jl., is er geen antwoord gekomen op de tien vragen die DA’91 heeft gesteld. DA’91 stelde deze vragen eerst in een open brief aan de president op 10 november jl., en vervolgens diende de partij een officieel verzoek bij de De Nationale Assemblee (DNA), in op 1 december om de regering te interpelleren.

Ook in Denemarken worden vragen gesteld over de dubieuze overeenkomsten die vele alarmbellen doen rinkelen. Het zogenaamde ‘geheime karakter’ van de overeenkomsten evenals de royale geschenken die verbonden worden aan het project, zijn absolute rode vlaggen. Experts zijn het erover eens dat hoewel de indruk gewekt werd alsof het allemaal heel transparant verliep, het verre van transparant is. De achtergronden van de betrokkenen evenals het feit dat momenteel er een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar de betrokken advocaat van het gerenommeerde advocatenkantoor DLA Piper, dat zich evenals de vele andere genoemde gerenommeerde bedrijven heeft gedistantieerd van deze overeenkomst, doen bij deskundigen op het gebied van economische criminaliteit, de alarmbellen luid afgaan. De clausules zoals vastgelegd in de drie getekende overeenkomsten, zouden de betrokkenen in staat stellen om na het verkrijgen van miljoenen aan investeringen, deze gelden veilig te stellen en zonder als te veel problemen de bedrijfsactiviteiten te staken en te sluiten, zonder dat Suriname daar wat aan kan doen. Niet alleen bij DA’91, maar ook bij vele experts wereldwijd gaan alarmbellen af wanneer de ‘cadeauwinkel’ in ogenschouw wordt genomen. Een dergelijke overeenkomst is over het algemeen een aanwijzing dat er een heel slecht contract is afgesloten en/of dat er sprake is van corruptie. Onder deze cadeauwinkel valt ook een liefdadigheidsfonds dat jaarlijks minimaal 10 miljoen US-dollar zal schenken. Waar dit geld vandaan zal komen, is onduidelijk en waar het aan besteed zal worden ook. Ook dit is een rode vlag voor corruptie. De zogenaamde vertrouwelijkheidsclausule die ongehoord en onacceptabel is en de uitzonderlijke cadeaus, zijn niet alleen iets dat kredietwaardige bedrijven niet zouden moeten doen, maar zeker niet het karakter en gedrag waarmee een verantwoordelijke regering zich mee zou moeten inlaten, vooral niet als zij zich presenteert als een voorstander van transparantie in het openbaar bestuur en in openbare aanbestedingen. DA’91 heeft deze zaken nu al vele malen aangekaart. Met ons verzoek aan DNA de regering te interpelleren over de zogenaamde HPSG deal, zou de ruimte gecreëerd worden voor totale transparantie, verantwoording en het verbinden van consequenties in het geval van wanbeleid. De DNA en haar leden hebben echter niet gekozen om de regering te interpelleren en het grootste deel kiest er zelf voor om zich in stilzwijgen te hullen aangaande de HPSG-kwestie. De regering heeft intussen verschillende mislukte pogingen gewaagd om de gemeenschap het zwijgen op te leggen met betrekking tot de duistere waas die rond HPSG hangt. Enkele dagen geleden werd een persbericht uitgebracht dat als rode draad had dat de centrale speler het Deense advocatenbureau DLA Piper zou zijn dat zeer gerenommeerd is. Dit zou ons allen gerust moeten stellen, doch verzwegen wordt dat er tegen de betrokken advocaat een gerechtelijk onderzoek is begonnen. Ook presenteerde de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) plots in DNA een A-4tje, een missive waarin de drie ministers gemach-tigd zouden zijn door de president om de drie overeenkomsten te tekenen. Deze pogingen roepen alleen meer vragen op en tasten steeds meer het vertrouwen aan in de authenticiteit van gepresenteerde verklaringen en documenten. Dit mede op basis van de tijdlijn.

– Op 20 maart 2021 vond de persconferentie plaats waarbij de gemeenschap werd medegedeeld dat de drie contracten met HPSG waren getekend.

– Tijdens deze persconferentie werd de aanwezige pers door de minister van BIBIS verteld, dat zij laat waren uitge-nodigd voor de persconferentie, omdat er tot laat in de nacht was onderhandeld, dat was dus de nacht van 19 naar 20 maart 2021.

– Op de documenten staat bij de handtekening de datum van 19 maart 2021.

– Het document dat de minister van NH op 19 december in DNA tevoorschijn ‘tovert’, draagt de datum van 18 maart 2021.

De vraag rijst nu:

  1. Wanneer van 18 maart is dit document tot stand gekomen en welke onderliggende documenten hoorden daarbij? De uiteindelijk getekende contracten waren namelijk nog niet uitonderhandeld, want de minister van BIBIS stelde dat hij tot diep in de nacht met onderhandelingen bezig was.
  2. Waarom was dit document geen onderdeel van het pakket dat DNA na maandenlang aandringen verkreeg vanuit de regering?
  3. Is het toeval dat dit document plots boven water komt, nadat een buitenlandse journalist de minister van BIBIS fiks aan de tand had gevoeld aangaande de wettelijke bevoegdheid om een dergelijk contract aan te gaan, waarbij de minister zelf aangaf niet op de hoogte te zijn van een bijzondere machtiging daarvoor?

DA’91 heeft heel veel twijfels over de authenticiteit van dit document en eist dat de regering alle onderliggende stukken die bij de toestemming horen ook overlegt. Jammer dat DNA dat niet per direct heeft geëist.

DA’91 kan tot geen andere conclusie komen dan dat de regering willens en wetens de Energiewet heeft overtreden en nu middels allerhande verklaringen probeert de dans te ontspringen zonder hier consequenties aan te verbinden.

DA’91 haar eis staat echter recht overeind! DA’91 wenst antwoord op de door haar gestelde vragen en voorts eist zij dat er consequenties worden verbonden aan het overtreden van de Energiewet. Suriname verdient veel beter!

More
articles