Defensieminister: ‘Geen plek voor georganiseerde criminaliteit in het leger’

Het ministerie van Defensie bevestigt dat een officier van het Nationaal Leger (NL) zaterdagavond is aangehouden en inmiddels door de Militaire Politie in verzekering is gesteld ter zake overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van het Openbaar Ministerie.

“Er is geen plek voor de georganiseerde criminaliteit in het Nationaal Leger”, benadrukt defensieminister Krishna Mathoera. Volgens de minister heeft de samenleving niets aan een leger waarbij officieren betrokken zijn bij de georganiseerde criminaliteit. “Het past niet binnen hun beroepsethiek en is ook niet de eed die zij hebben afgelegd. Zij moeten de samenleving juist naar eer en geweten dienen”, aldus Mathoera.

Deze mogelijke infiltratie vanuit de georganiseerde criminaliteit zal aldus de minister, met man en macht worden uitgeroeid. Inmiddels heeft de defensieorganisatie maatregelen getroffen tegen een andere legerofficier tegen wie de justitiële autoriteiten de opsporing en aanhouding hebben gelast voor zijn mogelijke betrokkenheid in de Tafelberg-drugszaak in april. ‘’Deze officier is ontslagen en maakt geen deel meer uit van het leger’’, zegt de minister. Zij benadrukt dat de straffen van de krijgstucht (interne gedragsregels krijgsmacht) van toepassing zijn op alle militairen, ongeacht hun rang.

More
articles