‘Primaire doelen gerealiseerd, maar afspraken moeten nageleefd worden’

President Chandrikapersad Santokhi is op 4 december samen met zijn delegatie na een bezoek aan de Dubai Expo 2020, weer aangekomen in Suriname. Aan de expo hebben ruim 190 landen deelgenomen. ‘’De primaire doelen van het bezoek zijn gerealiseerd, maar de afspraken die gemaakt zijn, moeten ook nageleefd worden’’, zei de president bij zijn terugkeer. Hij zei dat het primaire doel was om Suriname te presenteren en de mensen bewust te maken van de investeringsmogelijkheden in Suriname. Er zijn gesprekken gevoerd op regeringsniveau, het niveau van bedrijfsleven en op het niveau van de samenleving. Niet alleen op het gebied van cultuur is ons land gepresenteerd, maar ook op het gebied van wat wij willen betekenen voor de wereld met het onderhoud van ons bos.

De president deelde mee dat er gesprekken zijn geweest over de vestiging van diplomatieke posten in beide landen. Er is gesproken over business samenwerking met grote bedrijven en er zijn ontmoetingen geweest met zakenmensen. Santokhi deelde mee dat er veel landen zijn die in Suriname willen investeren. Hiermee is een van de doelen gerealiseerd, maar de afspraken die gemaakt zijn, moeten ook nageleefd worden. De president is blij met de ontmoeting met Dubai Port World, de grootste faciliteit op het gebied scheepvaart, haven en containertransport. “We willen op dat niveau afspraken maken. We hoeven niet honderden bedrijven te brengen, als we er een paar een paar brengen, zal dat zorgen voor een spin-off, zodat meer bedrijven komen”, zei de president.

Er zijn ook gesprekken geweest met P&O Maritime Logistics, het grootste bedrijf dat maritieme diensten verleent. Santokhi deelde mee dat het bedrijf een kantoor wil vestigen in Suriname. Daarnaast zijn er ook bedrijven die willen investeren in goudwinning. “Kaloti is al bezig, ze vragen naar uitbreiding. Zo zijn er meer die naar Suriname willen komen om zelf de mogelijkheden te bekijken. We gaan een team samenstellen dat moet zorgen voor de monitoring en uitvoering van de afspraken die zijn gemaakt.” De president wees erop dat het emiraat Dubai op 2 december zijn 50e onafhankelijkheid heeft gevierd en dat het binnen die periode een gebied dat allen bestond uit woestijn, heeft kunnen ontwikkeling tot de modernste stad ter wereld.

“Suriname is pas 46 jaar. We kunnen de kracht van hun ontwikkeling gebruiken om ons land ook tot ontwikkeling te brengen. We gaan misschien geen Dubai worden, maar we kunnen ons land wel ontwikkelen. Het land is automatisch verrezen. Ze werken heel hard. We hadden altijd een goede samenwerking, maar we moeten nu meer diepgang geven aan die relatie. We willen niet alleen op regeringsniveau samenwerken. We denken aan een handelsunit om handel en investering aan te trekken. Zo gaan we armoede bestrijden. Met die USD 900.000 konden we pakketten kopen voor een week, maar heb je daarmee het land duurzaam ontwikkeld? Wij zijn er om het land duurzaam te ontwikkelen. De armoede wordt aangepakt en daartoe zijn er in de afgelopen periode verschillende instrumenten ingezet. Het traject van IMF is vertraagd, maar voor het eind van dit jaar hebben we een deal met IMF”, verzekerde de president. Hij erkende dat de maatregelen het volk hebben getroffen, maar dat die noodzakelijk waren. “We mogen kritiek leveren, maar laat het kritiek zijn om het land op te bouwen. We moeten eenheid demonstreren en net als Dubai, dag en nacht werken om het land te ontwikkelen”, aldus Santokhi.

More
articles