Pompstations door brandstofvoorraden heen

Een deel van de pompstations in ons land zijn vanaf vandaag door hun brandstofvoorraad heen.  De West verneemt dat bepaalde stations vanochtend opengingen en kort daarop weer sloten omdat ze voor vandaag geen brandstof geleverd zouden krijgen. Naar verluidt, is de boot met de nodige brandstof niet op tijd aangekomen, omdat de rekeningen aan de oliemaatschappijen, niet zijn betaald. Voorts vernemen wij, dat de Rekening courant (Rc) van de lokale oliebedrijven rood staan en zolang de schuld van de overheid niet is betaald en de brandstofprijzen worden aangepast, zijn de olieleveringen aan de pompen niet gegarandeerd.

De oliemaatschappijen hebben reeds meerdere malen aangegeven, dat zij als gevolg van de negatieve gevolgen van de schuld van de overheid op hun werkkapitaal, zij de verplichtingen aan hun leveranciers, niet tijdig kunnen nakomen. De oliemaatschappijen hebben vorige week in een schrijven aan de overheid kenbaar gemaakt, dat al geruime tijd brandstof wordt verkocht onder de kostprijs. Het nadelige gevolg hiervan is, een (oplopende) vordering rond de USD 4 miljoen per 30 november 2021 van SOL SURINAME N.V. op de overheid.

De directie van SOL Suriname heeft afgelopen donderdag getracht per brief de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie op de ernst van de situatie te wijzen. De SOL gaf hierbij duidelijk aan dat de voortzetting van dit huidige beleid voor haar bedrijfseconomisch niet verantwoord is. In de brief stelde de SOL ook een ultimatum van uiterlijk zondag 5 december, om de pompprijzen conform de overeengekomen pompprijsmethodiek aan te passen, zodat deze minimaal op kostprijsniveau worden vastgesteld.   De kostprijzen die als volgt marktconform moeten zijn voor Unleaded Gasoline SRD 18,0130 en Diesel SRD 17,7977. Naast de SOL, heeft ook de Franse olieleverancier Rubis, de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie vorige week per brief aangeschreven. Evenals de SOL Suriname kan ook Rubis de overheid niet blijven voorfinancieren. De subsidieschuld van de overheid is per 31 oktober 2021 reeds opgelopen tot circa SRD 61 miljoen.

More
articles