Dalende trend in aantal personen in thuisisolatie

Bart van Lohuizen, operationeel manager van de 178 lijn, deelde afgelopen donderdag op de covid-persconferentie mee, dat het aantal personen in thuisisolatie ‘’een fors dalende trend vertoont’’. Hij vergeleek de cijfers van aantal mensen in thuisisolatie in oktober met de cijfers in november. ‘’In oktober waren ruim 6500 mensen in thuisisolatie. Nu zijn er maar ongeveer 1800 personen die in thuisisolatie zitten. Dat is een daling van 73 procent’’, aldus Van Lohuizen. Het aantal genezen personen in oktober was ongeveer 2900, nu zijn reeds 1360 mensen genezen verklaard. Dat is een daling van 51 procent. In thuisisolatie zijn in oktober 49 personen overleden, in november zijn er 6 personen overleden.

Van Lohuizen gaf aan, dat tijdens de vierde golf ons land zuurstofconcentraten in bruikleen heeft gehad van het buitenland. In totaal zijn er 180 apparaten in bruikleen, terwijl 121 veilig zijn opgeslagen. Er zijn volgens Van Lohuizen, nog 24 mensen in thuisisolatie die gebruikmaken van een zuurstofconcentrator. Vijf van deze personen zitten in Powakka, 5 in Nickerie en 5 in Moengo. Nu wordt er volgens hem eerder gekozen voor opname in het ziekenhuis, omdat er nu voldoende capaciteit beschikbaar is. Als operationeel manager van de 178 lijn, vroeg Van Lohuizen de samenleving om voor de komende periode zo min mogelijk gebruik te maken van deze lijn, maar van de website www.bogsuriname.com. ‘’Deze website bevat alle informatie voor inwoners, specialisten en huisartsen’’, aldus Van Lohuizen. Veel vragen die burgers stellen, zijn volgens hem rechtsreeks te vinden op de website. ‘’Er is nu ook een speciale tab met veel voorkomende vragen en antwoorden.’’ Van Lohuizen zei dat in de afgelopen drie maanden er veel klachten zijn binnengekomen over de bereikbaarheid van de 178 lijn. De lijn was volgens hem inderdaad moeilijk te bereiken doordat er zoveel mensen belden. ‘’In september kwamen er dagelijks 1200 calls door, in november is dat nog maar gemiddeld 296 calls per dag. Daarmee kunnen we zeggen dat er een afname is van meer dan 70 procent. Het personeel kan nu goed op adem komen en verlof nemen”, aldus Van Lohuizen.

-door Priscilla Kia-

 

More
articles