Pomphouders niet eens met afschaffing subsidie

“De verschillende pomphouders zijn het niet helemaal eens met de afschaffing van de subsidie voor brandstoffen, omdat dit betekent dat de rest van hun kosten, ook zullen stijgen. Maar indien het toch moet gebeuren, dan zal dit gefaseerd moeten geschieden”, aldus de voorzitter van de Surinaamse Servicestations Exploitanten Bond (SSEB), Guno Castelen, tegenover een lokaal nieuwsmedium. Dit naar aanleiding van een mededeling van de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing. Volgens Achaibersing zal er een schaarste aan olie optreden, indien de subsidie niet wordt afgebouwd. Zulks omdat de schulden bij de oliemaatschappijen behoorlijk oplopen en zij elk moment kunnen bepalen te stoppen met de bevoorrading. Volgens Achaibersing zal de regering de subsidiëring bij de pomp moeten stoppen, om de betalingsachterstand in te lopen. Dit kan tot gevolg hebben dat de prijzen verder oplopen. Castelen zegt, dat de bond officieel nog niet op de hoogte is gesteld van de afschaffing van de subsidie. Echter heeft hij dit ook via het nieuws vernomen.

De SSEB-voorzitter zegt dat de pomphouders zich de afschaffing niet kunnen permitteren, gezien met de stijging van de olieprijs, alle andere kosten zullen oplopen. Dit zal tot gevolg hebben dat voor de pomphouders ook de exploitatiekosten omhoog gaan. “De mensen zullen ook meer op tafel moeten leggen om hun kosten te dekken, maar ook het personeel zal je meer moeten betalen. In de fase waarin we ons nu bevinden als land, is dit niet het beste om te doen”, aldus Castelen. Hij verklaart, dat indien er geen andere keus is dit gefaseerd dient te geschieden. “De samenleving zal het wel merken, maar de slag komt dan niet in één keer”, aldus de voorzitter.

More
articles