Diensten VRA-artsen volledig hervat

Artsen aangesloten bij de Vereniging van RGD-artsen (VRA), hebben hun diensten volledig hervat. Dit betekent dat patiënten weer gebruik kunnen maken van de diensten van de artsen in dienst van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD). De artsen hebben na een gesprek met de interim-minister van Volksgezondheid, Krishna Mathoera, besloten hun werkzaamheden bij de RGD-poliklinieken per dinsdag 23 november wederom op te pakken.

Bij het gesprek met Mathoera zijn partijen tot een vergelijk gekomen voor wat betreft de huidige knelpunten. In het verlengde hiervan zal er via dialoog getracht worden om de uitgestippelde zaken gerealiseerd te krijgen. De RGD-leiding gaf aan, dat zij vanuit haar verantwoordelijkheid ook gestaag verder gaat met het beschikbaar stellen van de randvoorwaarden om zijn diensten te kunnen leveren aan de gemeenschap.

De VRA-voorzitter Rajendra Ramautar deelde mee, dat Mathoera en Volksgezondheid hebben beloofd, de gelden die zij met terugwerkende kracht (twk) moeten ontvangen, aan het einde van deze maand uit te betalen. De artsen onderstrepen, dat indien ze de twk niet op de laatste dag van de maand ontvangen, zij de acties weer zullen oppakken en verscherpen. Ramautar zegt, dat de artsen hun verantwoordelijkheid naar de patiënten toe kennen, dus vertrouwen zij ook erop dat de interim-minister zich aan haar woord houdt.

More
articles