Minister Walden: Samenwerking met DC verbreden

Dependance toegankelijker maken voor burgers

Het ministerie van Economische Zaken Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOT) wenst de diensten en de mogelijkheden vanwege het departement meer toegankelijk te maken voor Nickerianen. “Een van de processen die het ministerie wenst in te zetten, om de mogelijkheden voor de faciliteiten toegankelijker te maken, is door de samenwerking met de districtscommissaris te verbreden, verstevigen en verdiepen”. Aan het woord is minister Saskia Walden van EZOT die vrijdag op werkbezoek was in Nickerie. De bewindsvrouwe is zich tijdens het bezoek gaan oriënteren op de dependance van haar ministerie in het district en heeft een bezoek gebracht aan een tweetal bedrijven.  De minister zegt op een gehouden persconferentie na het officieel werkbezoek te hebben afgesloten, dat het ministerie voor een groot deel gefocust is op  consumentenrechten, de interne markt en de handel in Suriname. De dependance in het rijstdistrict biedt ook mogelijkheden aan ondernemers. “Tegelijkertijd zijn er ook ondernemers die in Nickerie al succesvol ondernemen en waar wij ook vanwege die kennis en die verbeterpunten, die ontwikkelingen ook wensen mee te nemen naar de andere districten en naar Paramaribo”, aldus Walden. Met betrekking tot innovatie zegt de bewindsvrouwe dat het ministerie focust op het efficiënter maken van processen en het toepassen van technologie om de gewenste goederen en diensten te kunnen leveren die concurrerend kunnen zijn, niet alleen binnen de regio, maar ook op de internationale markt.  Volgens Walden zijn er ook daar mogelijkheden om ook in Nickerie de diensten, beschikbaar te maken. De minister heeft tijdens haar werkbezoek aan Nickerie een aantal beleidsgebieden bezocht. Met betrekking tot haar bezoek aan de bedrijven, Manglie’s Rijstbedrijf  en Orbilo Visverwerkingsbedrijf zegt de bewindsvrouwe dat ze een florerend bedrijf heeft bezocht, en een bedrijf dat wat uitdagingen heeft. “We kijken naar beide kanten, namelijk wat gaat en hoe het gaat en bedrijven die door uiitdagingen gaan. Daarnaast zijn er ook bedrijven die vanwege de COVID-19 pandemie in moeilijke tijden zijn beland. Minister Walden benadrukt dat dit een eerste aanzet is voor Nickerie om in de versnelde fase de knelpunten waar Nickerie mee te maken heeft voor wat ondernemerschap betreft, innovatie, wat consumenten, de interne markt alsook de prijzen van goederen betreft, dat die gezamenlijk worden opgelost. Dat zal volgens de bewindsvrouw de verdieping van de samenwerking met de dc en de  diensten die vanwege de dependance Nickerie geleverd zullen worden, moeten inhouden.

More
articles