BRANDSTOFCRISIS IN HET VERSCHIET?

Door een ernstig euvel in een productieschakel bij de staatsolieraffinaderij, zal de maatschappij een maand lang geen diesel en gasoline kunnen produceren.  Dit leidt niet alleen tot verminderde inkomsten voor de maatschappij en de  staat, maar heeft ook tot gevolg, dat de leveranciers van vooral diesel aan de pompen  en andere productiebedrijven, in gedrang zullen komen. De maatschappij heeft naar verluidt nog wat voorraad in haar opslagfaciliteiten, maar er zal toch van staatswege tot import moeten worden overgegaan, om schaarste aan brandstof op de lokale markt te voorkomen.  Vanwege de overheid is al meegedeeld, dat de prijs bij de pomp geen realistische is en dat die gezien de internationale prijs voor een barrel ruwe aardolie de laatste maanden aanmerkelijk is gestegen, de pompprijs niet op het huidige niveau, zal kunnen worden gehandhaafd. Ook werd gemeld dat Suriname enorme financiële schade ondervindt door de smokkel op grote schaal van brandstof naar de grenslanden, omdat daar de gasoline en diesel veel duurder zijn.  Gasoline en diesel worden  momenteel door de overheid gesubsidieerd en dat kan de regering niet volhouden, omdat ze nu reeds 400 miljoen SRD in het krijt staat bij de oliemaatschappijen. Ook aan de smokkel zal een eind moeten worden gebracht, door bijvoorbeeld de gasoline en diesel op hetzelfde niveau als in Guyana en Frans Guyana te brengen. Wat zeker niet mag gebeuren, is dat door het uitvallen van Staatsolie een maand lang, er een schaarste aan brandstof zal ontstaan en de  gehele economie daar schade aan  ondervindt. Hoe het ook zij, er zal voor zeker een maand brandstof geïmporteerd moeten worden en daar zal gelijk heel wat vreemde valuta op tafel voor gelegd moeten worden.  Maar als het onvermijdelijke toch op korte termijn wordt doorgevoerd, en we als gevolg daarvan wederom te maken krijgen met hogere prijzen voor gasoline en diesel is het logische gevolg dat goederen en diensten over alle linies ook weer duurder zullen worden. De verdere verarming  van ons volk en de reeds bestaande onvrede zullen zeker toenemen. Waar de overheid zeker voor moet oppassen, is dat er geen oliecrisis ontstaat, gepaard gaande met ernstige schaarste aan diesel en gasoline, want dat kunnen we helemaal niet hebben en zal de economie nog verder verzwakken.

More
articles