HOUD DE DIEF, …………

Het Justitieel Interventie Team (JIT) is op 20 september 2021 formeel per beschikking ingesteld door de waarnemend Procureur – Generaal bij het Hof van Justitie, Mr. Garcia Paragsingh.  De instelling van dit team was noodzakelijk voor de aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit en heeft tot taak, de Transnationale Criminaliteit in al haar vormen aan te pakken en een halt toe te roepen.

De inzet van het JIT moet dus de opmars van de georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit in ons land stuiten. Het JIT is samengesteld uit geselecteerde leden van het Korps Politie Suriname, het Korps Militaire Politie, het Directoraat Nationale Veiligheid, het Korps Douane en deskundigen uit de private – en publieke sector. Het JIT is geen tegenhanger van het KPS, maar juist complementair. Vorige week heeft parlementariër Melvin Bouva in DNA laten weten, dat hij beschikt over een zorgwekkend dossier, dat veel vraagtekens en onzuiverheden opwekt met betrekking tot een topfunctionaris van de inlichtingendienst, die naar verluidt deel uitmaakt van het JIT. Uit het dossier blijkt, dat een functionaris met de initialen CB, in februari 2005 werd opgespoord en ook is aangehouden op het gebied van overtreding van de wet verdovende middelen. Ook in Nederland werd deze CB, in 2006 opgespoord voor drugshandel en het overmaken van grote sommen geld (witwassen), waarvoor de minister van justitie in Nederland, op 17 maart 2006 een rechtshulp verzoek indiende bij de dan toenmalige minister van Justitie tegen deze verdachte”, aldus Bouva. Uit het dossier trekt Bouva de conclusie, dat ondanks de criminele achtergrond, CB kennelijk uit handen van de politie is gebleven.

Veiligheidsadviseur van de president, Melvin Linscheer, heeft naar aanleiding hiervan gereageerd en vindt dat zeer onterecht de integriteit van het JIT in diskrediet is gebracht door Bouva. Verder verduidelijkt Linscheer, dat CB niet is veroordeeld in Suriname, niet voortvluchtig is en evenmin wordt gezocht.

Volgens Linscheer heeft Bouva het dossier oppervlakkig doorgenomen. Het JIT is geen werkarm van de president, maar van de procureur-generaal.  Linscheer brengt in herinnering dat de Counter Terrorism Intelligence Unit (CTIU) in 2011 is ingesteld om terrorisme te bestrijden. De unit is belast met verzamelen, analyseren en de aanpak van terrorisme. Dit team heeft in grote anonimiteit geopereerd en heeft veel werk verzet.

Nadat er vanuit voornamelijk buitenlandse diensten belangstelling ontstond voor samenwerking, omdat ze in Suriname geen klankbord en betrouwbare counterparts hadden, werd de CTIU gevraagd om naast het bestrijden van terrorisme ook de strijd tegen illegale drugshandel aan te binden.  Deze zelfde CB werkt sinds 2015 in het team van CTIU en toen had Bouva over hem geen dossier ontvangen of de behoefte gehad om ermee rond te zwaaien. President Chandrikapersad Santokhi zei onlangs in DNA, na het betoog van Bouva, dat de leden van het JIT zodanig gescreend zijn, dat zij zelfs een hele polygraph-test hebben ondergaan, alvorens zij werden toegelaten. De leden uit het JIT worden naar verluidt continu aangevallen, omdat criminelen door hebben, dat ditzelfde team al zoveel successen heeft geboekt. De onderwereld zet momenteel daarom alle contacten in, om de leden en hun imago te schaden.

Voorts vernemen wij, dat zelfs binnen het Korps Politie Suriname (KPS) er infiltranten van de onderwereld aan het werk zijn om documenten van leden van het JIT te lekken, en hierdoor in overtreding zijn met het politie-geheim. Deze agenten verspreiden bewust documenten via sociale media en brengen daarbij de leden van JIT en hun families in gevaar.  De leden van het huidige JIT zijn al jaren bezig met een bredere aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit. Deze leden hebben voornamelijk toentertijd bijgedragen in het onderzoek van de Narco-duikboot en het vliegtuig met cocaïne van de verdachte R. Oedit. Na de eerste grote successen die bekend werden, werd ook het CTIU een target voor de onderwereld. Zeer recentelijk heeft hetzelfde team bijgedragen aan de drugsvangsten te Tafelberg ( 903 kg), Kaaimangrasi ( 489 kg) en de Smaragdstraat (478 kg). Wij vernemen dat de onderwereld hierdoor is wakker geschud en daarbij alles in het werk stelt, het team uit te schakelen. President Santokhi zei onlangs in DNA, dat het Openbaar Ministerie zeer binnenkort onderzoek zal doen naar verschillende lopende zaken die volgens hem betrekking hebben op de kwestie Naschoolse opvang, de “verdwenen” kasreserves, een onderzoek tegen de gewezen directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid en nog een aantal andere zaken. Keerpunt wil Bouva in herinnering brengen onder welke politieke partij hij valt en dat tijdens de regering Bouterse, waarvan hij onderdeel was, er vaker verschillende discutabele benoemingen hebben plaatsgevonden in de top van de inlichtingendiensten. Is Bouva vergeten dat de ex-militair H. Jannasch tot de top van de veiligheids- en inlichtingenarm van toenmalig president Bouterse behoorde?

Jannasch was door de kantonrechter veroordeeld tot een gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij een xtc-fabriek te Uitvlugt. Daarbij was O. Aalstein ook betrokken en hij werd later onderdeel van de beveiliging van ex-president Bouterse. Hij werd toen in dezelfde periode als Jannasch veroordeeld voor het mede-opzetten van het voormelde xtc-laboratorium. Ook moeten we niet vergeten dat Dino Bouterse ooit werd benoemd tot hoofd van het CTU, en nu al sinds 2013 in een Amerikaanse gevangenis zit. Hij is veroordeeld tot zestien jaar celstraf voor drugs- en wapenhandel en het verschaffen van valse paspoorten. Als Bouva wil praten over het aanpakken van criminaliteit, dan moet hij eerst in zijn eigen achtertuin kijken, alvorens hij schreeuwt houd de dief. Verbeter de wereld begin bij jezelf. Houd de dief, zegt de dief. Kan Bouva ons uitleggen, waarom hij het dan wel eens was, dat zijn paarse voorzitter president werd van ons land? Of was hij toen vergeten, dat hij in Nederland is veroordeeld en ook hier toch vrij loopt en daarbij het land 10 jaar lang economisch naar de knoppen heeft geholpen. Wij adviseren Bouva om zaken te onderzoeken die zich in de afgelopen 10 jaar hebben voorgedaan en niet steeds het werk te verhinderen van de huidige regering, want we hebben niets daaraan. Het volk kijkt nog steeds uit naar betere tijden. Hij moet nu eerst beseffen, dat hij en zijn partijleden hebben meegeholpen aan de vernietiging van het land, waardoor deze regering genoodzaakt is om te “toveren”. Misschien dat Bouva kan helpen met het onderzoek, wanneer het Openbaar Ministerie een aanvang maakt met het dossier van de naschoolse opvang.

More
articles