KBS in beraad: ‘Wij creperen als werknemers bij de brandweer’

De leden van het Korps Brandweer Suriname (KBS) zijn in beraad. De acties zijn begonnen in Nickerie en Coronie en worden nu ondersteund door het hele korps. Joel Panka, algemene secretaris bij KBS, zegt in gesprek met Trishul Broadcasting Network, dat het gaat om een spontane actie die in het westen is begonnen. “De leden in Nickerie en Coronie hebben besloten in beraad te gaan en aandacht te vragen van de beleidsmakers over de beloftes die nog steeds niet zijn nagekomen. De actie werd ondersteund door de andere gewesten, waardoor het een landelijke actie is geworden. Het bestuur was daardoor genoodzaakt het actiemodel over te nemen. De actie is nu onder leiding van het bestuur”, zegt Panka.

Volgens Panka creperen de werknemers bij de brandweer. Hij haalt aan dat de situatie van collega’s in Nickerie, zoals de huisvesting slecht is. Ook werd gevraagd naar een aanpassing van het voedingsgeld, omdat de leden niet uitkomen en steeds in hun eigen zak moeten gaan om voeding te kopen als ze lange uren maken. Behalve het voedingsgeld hadden de leden ook gevraagd naar de aanpassing van hun medische voorziening. “Het is niet te betalen, als je bijvoorbeeld een bril nodig hebt of naar de tandarts moet. Deze zaken hebben we al een hele tijd bij de regering gelegd, maar er gebeurt niets”, geeft Panka aan. Hij benadrukt dat het probleem niet meer ligt bij het ministerie van Justitie en Politie.

“Daar is het werk zo een beetje gedaan. De zaak ligt nu bij de Raad van Ministers die moet goedkeuren. Ik weet niet hoelang men nodig heeft om goedkeuring te geven, zodat de zaken uitgevoerd kunnen worden. We weten dat binnen het ambtelijke zaken een proces moeten doorlopen, maar dat moet niet ten koste gaan van de brandweerlieden. We krijgen het gevoel dat onze zaken niet serieus worden genomen en nu willen we wel tonen en aangeven, dat we dat niet waarderen”, stelt Panka.

Het beraad van de brandweer houdt in dat bepaalde diensten niet uitgevoerd zullen worden, totdat bepaalde zaken in orde zijn. Zo zal er niet uitgerukt worden voor vuil- en grasbranden en zal het 7-3 personeel en de technische dienst tot 11 uur werken.

Dat zal volgens Panka zo blijven totdat de leden antwoord krijgen van de werkgever. “Indien dat niet gebeurt zal aanstaande vrijdag een algemene ledenvergadering gehouden worden, waarna bepaald zal worden wat de volgende stappen zullen zijn. Wij zijn ervan bewust, dat de samenleving er de dupe van zal worden, maar we willen de situatie tot een minimum beperken en verwachten dat de samenleving ook begrip toont voor de situatie van de brandweer”.

Panka zegt dat de problemen van de brandweer al jaren spelen gaande zijn en dat dit het toppunt is.

Als zaken verergeren, moet de verantwoordelijkheid volgens hem bij de overheid gelegd worden en niet bij de brandweer. “Het ergste is wanneer er een woningbrand is.

Daar zullen we nog steeds gaan. We zullen ook technische hulp verlenen. In geval van ernstige grasbranden zullen we dat aan de hand van de melding overwegen en stappen ondernemen”, aldus Panka.

More
articles