Tucajana-leider: ‘We zullen gebied afsluiten als niet wordt geluisterd’

Thomas ‘Toma’ Sabajo, voormalige leider van de zogeheten ‘guerrillagroep’ Tucajana Amazones dreigt territoir gelegen in hun woongebieden af te sluiten indien de regering geen gehoor geeft aan het geklaag van inheemsen. Volgens Sabajo hebben ze sinds de ondertekening van het vredesakkoord op 8 augustus 1992 met de staat Suriname, niets meer van opeenvolgende regeringen gehoord. Geen enkele regering heeft volgens Sabajo gevraagd, hoe verder te gaan. ‘’De gemaakte afspraken, zijn niet nagekomen. Op dit ogenblik worden er gewoon gronden gegeven aan Chinezen en andere buitenlanders. Iedere regering neemt haar deel”, aldus Sabajo. Volgens hem kunnen er geen gronden en of concessies worden aangevraagd of aan derden gegeven, zolang het vredesakkoord niet is nageleefd. Sabajo zegt, dat het onkan is, dat concessies worden uitgegeven in hun woongebieden. ‘’Een ieder komt en neemt wat hij wil, want ze zitten toch in de regering. Zolang onze grondenrechten en de conomische zone niet geregeld zijn, zullen we het Mapanagebied, West-Suriname en Wayambo gebied afsluiten. Ze moeten niet denken, dat ze ons hebben gepakt, omdat we onze wapens hebben ingeleverd. Als het zo doorgaat moeten we gewoon een einde hieraan maken”, aldus Sabajo

More
articles