Nieuwe tarievenmethodologie biedt transparantie in energiesector

De nieuwe methodologie, die ontwikkeld is voor energietarieven, is een instrument dat mogelijkheid biedt om de sector transparant en inzichtelijk te maken voor eenieder. Bij deze methodologie zijn de kosten op een transparante manier gedeeld. Volgens minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) was dit voorheen niet het geval. De bewindsman ging op donderdag 21 oktober 2021 in het parlement in op vragen van het college betreffende de nieuwe energietarieven. Hij zegt dat voorheen “alles onder een subjectsubsidie viel, waardoor het niet meer overzichtelijk was wat wel subsidie en efficiënte kosten waren of niet.” De nieuwe methodologie is, aldus de bewindsman, deel van de reorganisatie van de sector en ook deel van de reorganisatie van de Energiebedrijven Suriname (EBS).

Tevens biedt het transparantie in het beleid ten aanzien van de energievoorzieningssector. Volgens minister Abiamofo kan er over de nieuwe tarievenmethodologie gediscussieerd worden. Hij merkt op dat er zoveel modellen gangbaar zijn, maar er is doelbewust voor het huidige model gekozen. Echter, uit gesprekken met relevante stakeholders blijken sommigen voorstander te zijn van een ander model. “Wij hebben geprobeerd alle inzichten van relevante organisaties mee te nemen”, zegt de bewindsman. Hij herhaalt dat het een illusie blijft om alles en iedereen achter een tarievenstructuur te krijgen. Er is zoveel als mogelijk rekening gehouden met wat leefde binnen de verschillende groepen waarmee er is gesproken en de bewindsman is tevreden met wat er tot nu toe is bereikt. “We kunnen niet stoppen, we blijven kijken naar hoe de hydro-prijs verder omlaag kan.” Minister Abiamofo zegt dat er tot 12 juli bepaalde overeenkomsten waren met de overheid.

Echter, in de nieuwe methodologie zal EBS zelfstandig betalen voor de stroomopkoop en olielevering. Het bedrijf is momenteel daarom in onderhandeling met Staatsolie. Staatsolie heeft gevraagd dat de ministeries van NH en Financiën en Planning ook bij deze gesprekken aanzitten. “Dat is de way forward.

EBS moet zelfstandig gaan opereren en zelfstandig betalen voor stroomopkoop en brandstof,” aldus de bewindsman. Hij voegt eraan toe dat in het nieuwe model geen sprake kan zijn van stilzitten, omdat hierin is opgenomen dat het bedrijf elk kwartaal terug moet gaan naar de cijfers, parameters opnieuw moet bekijken en dan tot nieuwe voorstellen moet komen. Minister Abiamofo: “Gelukkig hebben we geen krappe begroting gehad, anders zaten we op dit moment muurvast met die verhoogde prijzen voor brandstof op de wereldmarkt.” Hij stond ook stil bij het terugbrengen van de subsidie. Deze is niet voor 100% teruggebracht. De regering heeft op basis van het draagvermogen van de staat het besluit genomen om 500 miljoen beschikbaar te stellen voor subsidie.

Volgens minister Abiamofo is de energiesector een hoogtechnologische sector die continu onderhevig is aan onderhoud, aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen en sterk afhankelijk van de wereldmarktprijs voor olie en andere componenten. Ook de koersontwikkelingen hebben een grote impact op de kostprijs van energie. De introductie van een nieuwe methodologie moet gezien worden in de context van het beloofde herstel van de overheidsfinanciën. Het is een van de maatregelen die op termijn vruchten zal afwerpen. “Duurzaam behoud van de energiesector biedt garanties voor toekomstige ontwikkelingen en dat is voor mij als NH-minister van belang”. De bewindsman zegt dat duurzaam toegang tot energie ook veiliggesteld moet worden.

COMMUNICATIE DIENST SURINAME

More
articles