RAMADHIN ZET VREEDZAAM OP HAAR NUMMER

Assembleelid Vreedzaam van de NDP heeft vaker pogingen ondernomen de aanval te openen op het ministerie van Volksgezondheid en zijn aanpak op Covid-19. Via de media heeft zij telkenmale stellingen geponeerd die soms ongefundeerd overkwamen en ze ging zelfs zover, ingezonden artikelen op te sturen naar mediahuizen. Maar als zij vragen en zaken wil aankaarten m.b.t. het beleid, dan kan zij dat ook doen op de gebruikelijke weg in de Assemblee aan minister Amar Ramadhin. Gezien zij beter reageert d.m.v. een schrijven, is Ramadhin de afgelopen week op de uitlatingen en beweringen van Vreedzaam ingegaan, waarbij hij puntsgewijs aangaf vanaf de eerste dag dat er Covid-19 werd geconstateerd  een uiteenzetting heeft gegeven. Keerpunt vindt deze aanpak van Ramadhin zeker terecht, want de minister heeft Vreedzaam gelijk op haar nummer gezet en naar onze mening al hetgeen dat nog onduidelijk leek te zijn, opgehelderd. Ramadhin begon allereerst met de eerste dag waarop Covid zich aangediend had in ons land, 13 maart 2020, vanaf dat moment zijn er maatregelen genomen door de toenmalige regering. De eerste Covid-dode werd op 3 april 2020 geregistreerd. Op 25 mei 2020 zijn echter de landelijke verkiezingen, zonder enige beperking van regeringswege gehouden. Er hebben zich diverse besmettingen voorgedaan, zelfs diverse leden van politieke partijen, zijn toen het slachtoffer daarvan geworden.

Vanaf 13 maart werden de grenzen gesloten en waarbij ook het luchtruim, ofschoon er toen nog weinig besmettingen waren. Volgens Ramadhin was deze aanpak nieuw en nog vol te houden, in een situatie, die toen nog niet voor onbepaalde tijd leek te zijn, maar naarmate de situatie langer en langer duurde en de economie daar zwaar onder te lijden kreeg, terwijl de Staat nagenoeg failliet was en dus ook geen financiële injecties kon geven aan bedrijven en personen die behoeftig waren om te kunnen overleven, is er uiteindelijk tot geleidelijke bijstelling overgegaan. “Dat Suriname toen geprezen werd voor het feit dat het aantal besmettingen flink heeft kunnen terugdringen, was niet te vergelijken met de situaties die zich daarna hebben voorgedaan. De toenmalige regering heeft in het geheel niet te maken gehad, met de zich later ontwikkeld hebbende mutaties van het Covid-19 virus, zoals de Britse variant, de Delta variant, en de Manaus variant, allemaal vele malen besmettelijker en ook met een veel grotere kans op sterfte. De tijdgeest heeft deze ontwikkelingen met zich meegebracht. Ook had de toenmalige regering nog niet te maken met vaccinaties. Het zijn twee totaal onvergelijkbare situaties. Elke vergelijking van de pandemie nu, en zoals die was enkele maanden nadat die zich in ons land aandiende, is volstrekt zinloos”, aldus Ramadhin.

Keerpunt juicht de aanpak m.b.t. de aanschaf van vaccins vanaf het prille begin toe, want het ministerie van Volksgezondheid, heeft kosten noch moeite gespaard om aan zoveel mogelijk vaccins te komen, ondanks de zeer kritieke financieel-economische toestand, waarin ons land werd achtergelaten door de toenmalige regering. Zonder geld komt men haast nergens. Dat we al enige tijd de keuze hebben uit minimaal 3 verschillende vaccins, is te danken aan de goede bilaterale relaties en de inzet van Ramadhin en zijn team.

Als zij niet zo hadden aangedrongen, zouden wij net als vele landen achter in de rij moeten staan om aan vaccins te komen en zou onze bevolking wellicht pas tegen het eind van dit jaar echt kunnen profiteren van de vaccinaties. We moeten ook niet vergeten, dat deze acties niets zouden hebben opgeleverd, als er geen hulp was geboden door het bedrijfsleven. Want zij hebben op een juiste manier geholpen om zo snel mogelijk aan voldoende vaccins te komen.

Ons land bezit de relatieve luxe te kunnen kiezen uit vaccins, waarvan we een voldoende voorraad hebben, voor hen die zich wensen te vaccineren. We zitten namelijk hard in de 4de golf en deze  heeft al meer levens geeist, dan de vorige drie, maar alle landen die aanvankelijk zeer succesvol waren in de bestrijding van de pandemie, hebben daarna prompt een enorme besmettingstoename gezien. Dit heeft alles te maken met de onvoorspelbaarheid van de agressieve mutaties van het virus. Voor een ieder die bereid is geweest zich te laten vaccineren, zeggen wij dankt. Voor de mensen die nog twijfelen, roept Keerpunt hen op om de juiste informatie in te winnen en niet te luisteren naar valse profeten. De wetenschap heeft tot nu toe heel veel goeds bewezen, dus nu is niet de tijd om daaraan te twijfelen, anders moet je ook niet naar een dokter of ziekenhuis gaan voor medische assistentie.

More
articles