NATIONALE VEILIGHEID

Een onbehaaglijk gevoel bekruipt velen wanneer we dagelijks het nieuws tot ons nemen, hetzij door de kranten te lezen of gewoon naar berichten via andere media luisteren en of kijken.

Drive-bye schietpartijen, roofovervallen op straat, het binnendringen van gemaskerde rovers in woningen in de avonduren lang voorbij het ingaan van de lockdown, inbraak bij de vleet. Als burger loop je het risico, dat alles wat los en vast zit nabij de woning, op een onbewaakt moment wordt gejat. Er wordt â la dol ingebroken in auto’s nadat een zijruit is ingeslagen. Loop je over straat dan kan je ook nog besprongen worden door een onverlaat, die je gouden ketting, je geld en de cell telefoon afhandig maakt.  Men rijdt met zijn tweeën in de stad rond om te kijken, wie het volgende slachtoffer van straatroof kan zijn.

Ook opereren de gewapende criminelen thans in gestolen auto’s waarmede, pompstations, winkels en supermarkten worden overvallen , wie zich durft te verzetten, wordt meestal ernstig mishandeld.  Ook is het voorgekomen dat gewapende rovers auto’s hebben klemgereden om de inzittenden vervolgens te beroven. Soms wordt zelfs het voertuig afgepakt en later teruggevonden in een afgelegen zijweg. Velen leven door al deze gebeurtenissen en meldingen via de media in grote angst en blijven na werktijd het liefst thuis, waar je ook niet helemaal veilig hoeft te zijn, want de rovers zijn zeer actief. We mogen gevoeglijk aannemen dat de criminaliteit in het laatste kwartaal van het jaar, alleen maar verder zal toenemen want de criminelen willen toch ook owru yari vieren, al is het met gestolen goed van anderen.  Maar wat de zaak alleen maar nog angstiger maakt, is dat men nu het gevoel heeft dat de politie niet opgewassen is tegen het misdadig geweld en dat ze veelal te laat komt om hulp te bieden. We vragen ons af, of de politie momenteel een goed opgesteld veiligheidsplan in elkaar heeft gezet waardoor  ze de misdaad op efficiëntere wijze het hoofd kan bieden. En juist omdat de criminelen  in stad en district allang in de gaten hebben dat de politie het in veel gevallen laat afweten, gaan ze zo tekeer. Het is ook gebleken dat bepaalde criminelen naar Paramaribo komen om te roven en daarna weer snel zich in het district terugtrekken. Onderduiken in alle districten maakt het mogelijk dat ze langer uit handen van de justitie kunnen blijven.

We gaan richting einde van het jaar en juist omdat we het gedrag van misdadigers in deze periode van dit jaar kennen en ook hun verhoogde activiteit, is het van zeer groot belang dat de overheid daarop inspeelt en de veiligheidsvoorziening, verder opschroeft. Als de politie  het niet aankan moet ze maar om bijstand vragen van het Nationaal Leger.

Het leger kan zich dan even niet bezig houden met tal van liefdadigheidszaken  die niets met zijn taakstelling van doen hebben.

More
articles