225 LENINGEN AFGESLOTEN IN PERIODE 2010-2020

De regering Bouterse I en II hebben door tussenkomst van Gillmore Hoefdraad, meer dan 200 leningen afgesloten bij verschillende instanties. In de periode 2010 tot juli 2020, zijn er om precies te zijn 225 leningen afgesloten door de Surinaamse regering, waarvan 169 in vreemde valuta en 56 in SRD. Op de website van het Bureau voor de Staatsschuld, kan eenieder zien hoe het staat met de leningen van de overheid. De leenovereenkomsten zijn gedetailleerd uitgewerkt en geven aan waarvoor het geld bestemd was. Nadat Keerpunt alle leenovereenkomsten nauwkeurig heeft bekeken, kunnen wij met zekerheid stellen, dat de regeringen Bouterse I en II in de afgelopen 10 jaar, het klaar hebben gespeeld om grote buitenlandse en binnenlandse schulden aan te gaan, zonder enige overweging over hoe dit geld terugbetaald zou worden. De grootste geldschieters van de Staat Suriname zijn: het Oppenheimer Fund, de Volksrepubliek China, de Islamic Develop-ment Bank (IsDB), de Inter American Development Bank (IDB) en onze eigen Centrale Bank.

De meest opvallende leningen zijn de staatsobligaties via het Oppenheimer Fund, waarbij 550 miljoen US-dollar werd geleend tegen een jaarlijkse interest van 9,25 procent, wat neerkomt op een slordige 50 miljoen dollar per jaar. De looptijd van de lening bedraagt tien jaar. Volgens de contracten zou de regering op 19 oktober 2026, dus zomaar eventjes 1 miljard US-dollar terug moeten betalen, dus bijna het dubbele van wat oorspronkelijk werd geleend. Gelukkig heeft de huidige regering deze onderhandelingen opgepakt en hopelijk zal de druk minder hoog zijn tegen die tijd. De regering Bouterse, onder leiding van Gillmore Hoefdraad, trachtte door middel van allerlei leningen/kredieten onze economie op een kunstmatige manier overeind te houden. De regering Bou-terse sloot de afgelopen jaren zoveel leningen af, maar waar het geld daadwerkelijk aan werd besteed, is in veel gevallen onduidelijk. Er staan leningen vermeld op de website van het Bureau voor de Staatsschuld in de periode 2010-2020 die niet reëel zijn als je kijkt naar de uitleg en de bestemming van deze enorme bedragen. Daarnaast zijn er zoveel andere sectoren en/of bedrijven die nog geld moeten ontvangen van de overheid.

De huidige minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, heeft binnen een jaar een schuld van SRD 411 miljoen afgelost bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De leningen die de Staat vorig jaar juli had genomen bij de lokale banken om salarissen en vakantiegelden te kunnen betalen, zijn ook al afgelost. Al deze betalingen zijn aldus Achaibersing, ‘’geschied zonder enige vorm van monetaire financiering en zonder nieuwe leningen’’. De Staat heeft zelf deze aflossingen kunnen betalen vanwege de fiscale maatregelen die zijn ingezet. Ook een betere inning van de belastingen heeft gemaakt dat het ministerie van Financiën een beter cashmanagement heeft kunnen doen. “Het gaat goed en de maatregelen die zijn ingezet, hebben een positieve impact gehad op de overheidsinkomsten. Het loslaten van de wisselkoers heeft ervoor gezorgd dat de douanekoers omhoog is gegaan, waardoor je meer invoerrechten binnenkrijgt. Dat heeft wel tot prijsstijgingen geleid, maar op den duur ontstaat er stabiliteit op de markt”, aldus Achaibersing.

More
articles