Gajadien: ‘We willen de juiste facturen hebben’

Asiskoemar Gajadien (VHP) en Rabin Parmessar (NDP), hebben gisteren in het parlement hun misnoegen geuit over het werkelijke tarief dat gehanteerd wordt voor de kostprijsberekening van stroom. De parlementariërs trekken cijfers van diverse instituten in twijfel en zijn van mening, dat het niet nodig is dat de stroomtarieven verhoogd worden. ‘’De regering moet’’, stellen beiden, ‘’alleen de juiste tarieven hanteren.’’ Gajadien gaf aan dat in diverse rapporten prijzen van 9 USD cent per kilowatt uur zijn opgenomen en in andere weer prijzen van 16 en 17 USD cent per kilowatt uur. Hij vroeg zich af hoe geloofwaardig de cijfers van de Energie Autoriteit Suriname (EAS) zijn. “We willen de juiste facturen hebben. We hebben de cijfers gezien, maar we twijfelen aan juistheid”, sprak Gajadien.

Hij legde uit dat volgens het laatste rapport van de due diligence studie van de Afobaka centrale, de hele operatie 9 miljoen USD per jaar zou kosten. Uitgaande van de inkomsten van Staatsolie vanuit de centrale, was de prognose voor dit jaar 21 miljoen USD. “Dat is 12 miljoen USD  extra, dus die 9 miljoen USD is 42 procent van de 21 miljoen. De gehanteerde prijs door Staatsolie is afgerond bijna 2 USD cent, terwijl als we van het rapport uitgaan, het niet eens 1 USD cent zou moeten zijn. We moeten de samenleving niet opschepen met deze additionele kosten. Als de juiste cijfers gehanteerd worden, is er veel minder nodig”, zei Gajadien.

Hij stelde voor om de energieprijzen met de aanpassingen aan te passen en de samenleving te de nieuwe aangepaste tarieven te besparen. Gajadien zei dat hij de noodzaak van de aanpassing van de tarieven niet ziet en riep de regering op, om in dezen na te gaan hoe de samenleving te dienen. “Alles wat tot nu toe is gepubliceerd vanuit de instoten EBS en EAS, wordt in twijfel getrokken. De vraag is: zijn we verantwoordelijk bezig”, aldus Gajadien. Parmessar wilde weten wat de nieuwe overeenkomsten zijn voor de levering van stroom aan de goudmaatschappijen en Staatsolie. Volgens hem heeft de EAS in haar rapport van juli 2021 gewerkt met enkele assumpties, maar hij wil weten welke assumpties zijn gebruikt voor de prijzen van stroom.

De EAS heeft volgens Parmessar, geprobeerd om ‘’met de cijfers te toveren’’. EAS geeft aan dat de huidige kostprijs voor de aansluitkosten 1,84 per kilowatt uur bedraagt die later is uitgezet in verschillende groepen. Bij de nieuwe tarieven is uitgegaan van een gemiddelde koers van 18.18 volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en een olieprijs van USD 70 dollar per barrel.

Parmessar zei dat de berekening van het laatste op basis van berekeningen van de HFO-prijs zou moeten geschieden, omdat de machines HFO gebruiken en dat is 45 USD per barrel in plaats van USD 70. Ook haalde hij aan dat de Afobakaprijs is gesteld op afgerond USD 2 cent, terwijl het due diligence rapport aangeeft, dat het maximaal USD 0,9 cent is.

“De regering, de minister en de EAS, werken niet conform de wet. Artikel 9 lid 3 van de Energiewet geeft aan, dat de exploitatiekosten van de EAS voor rekening komen van het ministerie dat belast is met energiezaken. De hydroprijs komt volgens het due diligence rapport op een prijs van afgerond USD 0,9 per kilowatt uur. De regering brengt dus meer dan tweemaal in rekening. Brandstof moet op basis van 45 USD voor de HFO berekend worden en met de hantering van 70 USD, maakt de SPCS meer dan 100 procent winst”, stelde Parmessar. Alleen Tout Lui Fout levert USD 10 miljoen extra op boven de kosten. “Als we kijken tegen welke prijs SPCS de stroom levert aan EBS, dan is dat 27 procent duurder dan EBS zelf kan produceren. Waarom moet het volk voor die inefficiëntie bij Staatsolie betalen?

Als alle relevante actoren in acht worden genomen, met name een HFO-prijs van USD 45 per barrel, de inkoopprijs van hydro-energie van USD 0,9 cent per kilowatt uur en een IMF-koers van 18.18, dan wordt de kostprijs voor stroom afgerond SRD 1 per kilowatt uur. Er wordt minimaal SRD 83 cent teveel gevraagd. Er wordt onnodig minimaal 1 miljard SRD extra uit de zakken van het volk geklopt”, zei Parmessar, die ook aangaf, dat het een sprookje is dat EBS verlieslatend is. Volgens hem begon EBS op verlies te draaien toen volgens het rapport van 2017, iets meer dan SRD 82 miljoen aan gas is gesubsidieerd. De staat moet volgens Parmessar, gas apart subsidiëren en niet uit de kosten van EBS. “Het verlies van de gasproducent moet niet op rekening komen van de mensen die stroom betalen”, aldus Parmessar.

door Priscilla Kia

 

More
articles