DRINKWATERELLENDE ALBINA ONGEWIJZIGD

We schreven in een eerdere editie van deze krant er reeds over, dat er een groot gebrek aan drinkwater, dat door de SWM geleverd dient te worden, in Albina heerst. De vraag naar drinkwater in de grensplaats is in de afgelopen jaren flink toegenomen en de SWM heeft tot op heden zeer onvoldoende toeleveringscapaciteit getoond. Vele uren per dag komt er, vooral in de noordelijke gelegen inheemse dorpen van de grensstad die ook op het waterleidingnet van de SWM zijn aangesloten, geen druppel uit de kraan. Alleen vroeg in de ochtend kan men nog net een paar emmers vullen en ook laat in de avond komt er wat water uit een laaggelegen kraan. Uit de douche komt er dan ook geen druppel. In de regentijd was het al slecht gesteld met de watertoevoer naar vooral de dorpen Marijkedorp, Pierre Kondre, Bambusi, Tapuku en Aerowarte. Nu de droge tijd aanbreekt, is het alleen maar erger geworden en zijn veel dorpelingen genoodzaakt de Marowijnerivier op te zoeken om de was en afwas te doen en een bad te nemen. Klagen bij de SWM in Albina heeft geen zin, omdat men daar ook geen wonderen kan verrichten. Een snelle verbetering kan slechts bewerkstelligd worden als Paramaribo ingrijpt en dat is al jaren nauwelijks gebeurd. Er moeten naar wij vernemen, meer waterbronnen aangeboord worden en die zijn niet voor het grijpen in Albina. De leiding moet naar onze mening, maar gaan kijken hoe ze deze onhoudbare toestand in de grensplaats en nabijgelegen dorpen gaat oplossen, want zo kan het echt niet verder.

More
articles