Ontwerp herinrichting Waterkant bijna rond

Het ontwerp voor het gebied vanaf het Fort Zeelandia tot en met het Waaggebouw, zit in de laatste ronde van consultaties. Dit ontwerp zal vervolgens worden gedeeld met de regering en de Unesco voor goedkeuring. Er zijn consultaties geweest met overheidspartners, groepen en instanties die in de binnenstad werken, inclusief standhouders en crafters van de Waterkant. Het streven is om eind december dit jaar het finale ontwerp af te hebben. In dit ontwerp worden de verschillende faciliteiten meegenomen, zoals wegmeubilair, bredere berm, looppad, straatverlichting en georganiseerd parkeren. Vandaag, woensdag 5 oktober en morgen, donderdag 6 oktober, organiseert het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP) de tweede ronde van bijeenkomsten met stakeholders om te praten over het finale ontwerp voor de herinrichting van de Waterkant. De eerste bijeenkomsten zijn geweest in maart en april dit jaar. Het ingenieursbureau Ilaco Suriname N.V. is gecontracteerd door het Directoraat Cultuur om, onder supervisie van PURP, het finale ontwerp te maken. PURP is een lening van de Inter-American De-velopment Bank (IDB) en wordt uitgevoerd onder supervisie van het Direc-toraat Cultuur van het mi-nisterie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Het programma heeft als doel een bijdrage te leveren aan het herstel van de historische binnenstad van Paramaribo.

Infrastructuur Fort Zeelandia tot Waaggebouw wordt aangepakt

De overheid van Suriname en de Inter-American Development Bank (IDB), hebben in 2017 een leningsovereenkomst getekend voor de financiering van het PURP. Sinds 2017 zijn verschillende componenten van het PURP in uitvoering en is er een basis gelegd waarop zal worden voortgeborduurd in het huidig project. Het uiteindelijke doel van de herinrichting is om de waarde en geschiedenis van de Waterkant binnen onze World Heritage Site te benadrukken door meer bezoekers te trekken naar het gebied. Het project omvat de herinrichting en verfraaiing van de Waterkant om zo een bijdrage te leveren aan de aantrekkelijkheid, de bevordering van toerisme alsook verbeterde mobiliteit binnen het projectgebied dat ligt tussen het Fort Zeelandia en het Waaggebouw met daarbinnen geselecteerde wegen en openbare ruimten. Volgens de ingenieurs van Ilaco, zijn de opmerkingen en aanbevelingen van verschillenden stakeholders meegenomen in de tekeningen. Er is gedacht aan het breder maken van het trottoir, het creëren van parkeergelegenheid, beschutting, looppaden en recreatiegelegenheden.

De tekeningen van Ilaco geven een nieuw gezicht aan de Waterkant en zal in 2023 starten bij het gebouw van de Stichting Gebouwd Erfgoed, dat tegenover het Fort Zeelandia staat en gelden voor het hele gebied tot naar het Waaggebouw. De voorwaarden van de Unesco worden ook in acht genomen met betrekking tot de monumentale panden in het gebied. Binnen het programma, zullen activiteiten plaatsvinden, onder andere: renovatie van zeven overheidsgebouwen, gedeeltelijke financiering aan particulieren om privégebouwen binnen de World Heritage Site (WHS) te renoveren, gedeeltelijke te verfraaiing voor de historische binnenstad, aangepaste richtlijnen en handleiding voor onderhoud van gebouwen binnen de WHS, institutionele versterking van stakeholders, alsook verfraaiing van de Waterkant. Met een nieuw ontwerp voor de Waterkant, beoogt het project bij te dragen aan de aantrekkelijkheid en het toerisme binnen dit gebied. Na goedkeuring van het conceptontwerp door Unesco, zal de Environmental Social Impact Assessment van start gaan, welke alle belanghebbenden zal consulteren.

More
articles