Niet alle problemen bushouders opgelost met tariefsaanpassing

Suraj Sahadew Lall, voorzitter van de Coöperatieve Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV), zegt dat nadat de tarieven voor de particuliere bussen zijn verhoogd, de samenleving niets meer heeft gehoord van de particuliere bushouders. “Maar dat betekent niet dat alles koek en ei is binnen de particuliere bussector’’, zegt Sahadew Lall. “VOSOV is voorstander geweest van de aanpassing, maar de financiële situatie in Suriname heeft ertoe geleid dat men naar het hele financieel gebeuren moest kijken.’’

Volgens Sahadew Lall waren er twee voorstellen: de eerste was een tarief met subsidie en de tweede een tarief zonder subsidie. ‘’Uiteindelijk is in samenspraak met de PLO, de Pariculiere Lijnbushouders Organisatie, gekozen voor tariefsaanpassing.’’ Volgens Sahadew Lall verschillen de tarieven met enkele SRD’s met die van de VOSOV. ‘’Maar dat is niet zo erg, omdat de meerderheid bepaalt. De consequentie is wel dat de aanloop is gaan afnemen.’’ Sahadew Lall legt uit dat in de bussector er ondernemers werken die moeten verdienen om te kunnen investeren, terwijl de samenleving steeds een betere dienstverlening wil. Hij geeft aan dat het beleid voor het openbaar vervoer van deze regering tot nu toe ver te zoeken is. “We hadden betere verwachtingen. Ik ben niet iemand die altijd zaken van de regering gaat goed praten. Ik ga niet helpen dit land te verkloten. We proberen te werken voor Suriname in een organisatie waarbij we pluspunten willen scoren en geen minpunten”, stelt Sahadew Lall. Volgens hem onderhandelde de organisatie meerdere keren met het ministerie van TCT, waarbij het ministerie ‘’elke keer met een leeg kladblok aan tafel komt’’. “Als je een sector onder jouw beheer hebt, moet je een beleidsplan hebben en dat presenteren aan de sector en kijken als men akkoord gaat en daarna een overeenkomst tekenen, zodat iedereen weet wat men mag verwachten”, zegt Sahadew Lall. Hij haalt aan dat onlangs het restant van de brandstofcompensatie van 2020 is uitbetaald. Volgens hem is er geld gestort op de rekening van de PLO. ‘’Afgesproken was juist dat dat niet meer zou gebeuren, omdat er allerlei onderdrukking wordt toegepast. Zo wordt er gesteld dat als de vergunning is vervallen, er niet uitbetaald zal worden of er wordt gezegd dat administratieve processen nog niet in orde zijn.’’

Sahadew Lall is van mening dat als de administratieve processen niet in orde waren, het geld niet gestort zou worden.

Verder vraagt hij zich af wat de PLO tegenhoudt om de gelden te betalen, omdat de banken dat binnen een paar dagen hebben gedaan. Hij adviseert de regering om periodiek met de vakorganisaties om de tafel te zitten en te komen met een plan zodat men weet wat men kan verwachten. “Men moet niet wachten op onrust voordat er wordt geluisterd. Zaken in het buitenland vinden we altijd mooi, maar zelf werken we niet om onze sectoren goed te organiseren”, aldus Sahadew Lall.

More
articles