HUISARTSEN WILLEN APARTE VERGOEDING VOOR ELKE COVID-PATIËNT

Covid-zorg is staatszorg en het Staatsziekenfonds (SZF) en Survam vergoeden de huisartsen niet voor de diensten die worden verleend in het kader van de covid-zorg. De zorg voor iemand die positief getest is op COVID-19, maakt eigenlijk ook geen deel uit van het afgesproken dienstenpakket en het abonnementstarief. Huisartsen hebben dan ook onlangs in een schrijven gesteld, dat zij extra betaald willen worden voor covid-positieve patiënten in thuisisolatie die gemonitord moeten worden. De monitoring wordt door de huisarts gedaan en volgens de huisartsen, dekt het achterhaalde abonnementstarief de kosten die zij maken niet. Momenteel zijn hele gezinnen in thuisquarantaine. Al deze gezinnen dienen gemonitord te worden. Het ministerie van Volksgezondheid heeft aan de huisartsen gevraagd deze taak op zich te nemen, maar naar verluidt kwijt niet elke arts zich naar behoren hiervan. Een aantal patiënten in thuisisolatie heeft aangegeven, dat de monitoring door de huisarts, te wensen overlaat. Er is melding gedaan, dat patiënten hun huisarts op de hoogte stellen, maar dat de huisarts pas uren later reageert en dan slechts aangeeft, dat zij zich twee weken moeten isoleren. Andere patiënten zeggen dat zij geen duidelijke instructies hebben gekregen over wat zij moeten doen indien hun gezondheidstoestand plotseling verslechtert. Er zijn gevallen van mensen in thuisisolatie, waarbij de eigen huisarts niet eens één keer contact gemaakt heeft om te vragen hoe het gaat, terwijl de arts wel op de hoogte is gesteld. Al enige tijd ontbreken op het covid dashboard correcte cijfers over het aantal personen in thuisisolatie dat genezen is. Logisch natuurlijk, als mensen niet op de juiste wijze gemonitord worden, kan het BOG ook niet de juiste cijfers aanleveren. De situatie rondom het aantal genezen en positieve personen lijkt niet meer te controleren, want hele gezinnen raken besmet en bij lange na gaat niet eenieder swabben bij het BOG of de RGD. Ook daar zijn de rijen bij de swabposten behoorlijk lang en als je je echt niet goed voelt, wil je ook niet lang wachten om geholpen te worden. Keerpunt is van mening dat als je naar het tempo kijkt waarin mensen bij de swabposten geholpen worden, het niet vreemd is dat er mensen zijn die kiezen voor een sneltest die je gewoon kan kopen bij een drogist. Wij erkennen dat er al geruime tijd een enorme druk heerst op gezondheidswerkers en de huisartsen die sinds de COVID-19-pandemie, alleen maar is toegenomen. Dat neemt niet weg dat sommige huisartsen hun patiënten niet meer behandelen zoals voorheen. Zo heeft Keerpunt gehoord, dat een huisarts een patiënt gewoon vanuit het loket van de assistent heeft ontvangen en niet eens heeft onderzocht, hoewel de klachten niets te maken hadden met covid-symptomen. Gelukkig zijn er genoeg medici die zich wel degelijk inzetten om hun beroep naar eer en geweten uit te oefenen. Maar helaas zit er ook een stel geldwolven tussen dat zich alleen focust op de gestegen kosten binnen hun praktijk en daarbij het menselijk aspect totaal vergeet. Deze groep zal erop blijven hameren, dat zij extra betaald wil worden voor deze diensten, net zoals de overige medici apart betaald worden voor covid-zorg. We moeten het uiteindelijk allemaal samen doen, en de overheid moet het al met heel weinig financiële middelen deze crisis beteugelen, dus waar moet zij dat extra geld vandaan halen om de huisartsen te betalen? Het land draait niet optimaal, niet voor niets is er een beroep gedaan op het buitenland, dus wij vinden dat de huisartsen in deze zware covid-tijd, ook wel begrip kunnen tonen en een helpende hand kunnen toesteken om deze crisis te beteugelen.

More
articles