Merck Laboratory vraagt toestemming voor anti-covid-pil

Het Amerikaanse Merck Laboratory heeft bekendgemaakt, dat het toestemming zal vragen aan de Food and Drug Administration (FDA) voor het legaal in omloop brengen van een COVID-19-pil. Volgens een klinische proef zal deze pil het risico op ziekenhuisopname en overlijden voor covid-patiënten met de helft kunnen verminderen. Molnupiravir, zoals het antivirale middel wordt genoemd, is ontwikkeld in samenwerking met Ridgeback Biotherapeutics. Dit onderzoek werd echter met goedachting van 775 vrijwilligers uitgevoerd, die milde en matige verschijnselen van COVID-19 hadden. Daarenboven werden ook mensen getest, die aan onderliggende ziektes lijden. Indien de FDA naar toestemming verleent, zal deze toediening het eerste geneesmiddel in zijn soort zijn, dat op de markt wordt gebracht om de ziekte te behandelen.

Volgens gezondheidsdeskundigen, kan de nieuwe medicijn een belangrijke stap voorwaarts betekenen in de strijd tegen de pandemie.  Het ziekenhuisopname- of sterftecijfer onder patiënten die de medicijn toegediend kregen was 7,3 procent,  tegen 14,1 procent onder degenen die een placebo kregen. Er werden geen sterfgevallen geregistreerd onder mensen die werden behandeld met Molnupiravir, vergeleken met 8 in de tweede groep. Deskundigen benadrukten wel het belang van het zien van de klinische gegevens als geheel en drongen erop aan, dat dit type behandeling als aanvulling op het vaccin, moet worden genomen. “Molnupiravir ziet er veelbelovend uit in het laboratorium, maar de echte test was om te bepalen, of het een voordeel zou opleveren bij patiënten. Verschillende medicijnen falen in dit stadium, dus deze tussentijdse resultaten zijn bemoedigend”, aldus Peter Horby, een deskundige professor in opkomende infectieziekten aan de Universiteit van Oxford.

(Bron:uol)

 

More
articles