LOCKDOWN NIET MEER VAN TOEPASSING, VACCINATIEBEWIJS NU VEREIST

De afgelopen dagen lag het percentage positief geteste personen steeds boven de 45 procent. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moet dat liggen onder de 10 procent, zodat de verspreiding van het COVID-19-virus beheersbaar kan blijven. Ons land bevindt zich momenteel midden in de vierde golf die nu al meer levens heeft geëist dan de voorgaande. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft meerdere keren benadrukt, dat de handhaving en het beboeten van lockdown overtreders zou worden verscherpt, maar ondanks die waarschuwingen, heeft het er veel van dat burgers nonchalant zijn geworden met betrekking tot de maatregelen.  De regering heeft in de afgelopen maanden steeds moeten overwegen of de maatregelen die tot doel hebben de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, weer aan te scherpen. Volgens een ingewijde op het ministerie van Volksgezondheid, hebben de strikte maatregelen die in het verleden waren doorgevoerd, bewezen dat indien deze nauwlettend worden geëerbiedigd, het aantal besmettingen drastisch afneemt. Daarom overweegt de regering nu ook weer deze maatregelen wederom of te kondigen. Gezien we momenteel nog op een vaccinatiegraad zitten van ongeveer 36 procent, is het volgens ons niet logisch weer volledig in lockdown te gaan. Keerpunt is van mening, dat we niet zo hard van stapel hoeven te lopen zoals in het buitenland, maar wel enkele maatregelen kunnen overnemen die passen in onze samenleving. Een van de voorbeelden betreft het ‘coronatoegangsbewijs’, dat wij ook zouden kunnen toepassen, zodat de veiligheid binnen openbare plekken wordt gewaarborgd. In Nederland zal vanaf 25 september in de horeca, cultuur en evenementenbranche, een coronatoegangsbewijs (coronapas) verplicht worden gesteld.  Het is een digitaal of papieren certificaat, waarmee je vanaf 25 september toegang krijgt tot een evenement, discotheek, restaurant of bioscoop in Nederland. Daarnaast kan het ook gebruikt worden om naar het buitenland te reizen. Door middel van een QR-code die je via de Corona-Check-app kunt opvragen, is het mogelijk een negatieve test, vaccinatie- of herstelbewijs te tonen. Volgens de Ne-derlandse regering is dit de beste manier om verantwoord afscheid te kunnen nemen van de coronamaatregelen. Wie een horecazaak of evenement wil bezoeken, kan via de app laten zien te beschikken over een van de volgende bewijzen:  vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag of een herstelbewijs. Dit laatste geeft aan dat de persoon ooit corona gehad heeft. Dankzij de coronapas wordt de kans op grootschalige verspreiding van het virus aanzienlijk kleiner geacht en hoeft de 1,5-meterregel niet meer gehandhaafd te worden. Daarnaast ziet de Nederlandse regering de verplichting tot het tonen van een coronapas, als een methode om mensen te stimuleren zich te laten vaccineren. Volgens de Nederlandse minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, is er geen sprake van vaccinatiedwang, omdat mensen zich kunnen blijven testen. Aan de andere kant vindt De Jonge, dat er grenzen zitten aan de keuzevrijheid van ongevaccineerden. Wij zijn van mening dat het vaccineren een kleine moeite is, tegenover de stringente maatregelen die  gepaard gaan met de beperkingen die wij als samenleving moeten incasseren omwille van de kleine groep die zich niet wil laten vaccineren. Het is daarom hoogtijd, dat de zaak met betrekking tot de vaccinweigeraars precies zo aangepakt dient te worden, want we kunnen niet weer gedwongen ‘thuis blijven’, omdat een bepaalde groep weigert mee te helpen aan een oplossing om COVID-19 te elimineren. De rek is eruit voor velen en weer een total lockdown, betekent wederom meer werklozen, minder inkomsten en die slag kan geen van ons meer aan. Lockdown is niet meer de norm, maar vaccineren moeten we verder aanmoedigen en daarbij is wetgeving de meest belangrijke schakel voor deze crisis. Suriname heeft momenteel ruim 158.000 volledig gevaccineerden op een populatie van 601.158. Dit aantal volledig gevaccineerden kan iets hoger liggen, omdat veel mensen zich zijn gaan vaccineren in Frans-Guyana. Wij hebben nu keuze uit vier verschillende merken covid-vaccins, alle erkend door de WHO en wij mogen ons bevoorrecht voelen, want niet in elk land in onze regio is dat zo. Het duurt nu reeds langer dan een jaar dat wij als Surinamers en de rest van de wereld door COVID-19 geteisterd worden. Ziekte of ernstige ziekte als gevolg van COVID-19, is te voorkomen door middel van vaccinatie. Ons zorgsysteem staat onder zware onder druk door het steeds toenemende aantal COVID-19 besmette mensen, dus vaccineren blijft tot nu toe onze enige hoop om van deze gesel af te komen.

More
articles