COVIDBESMETTINGEN ZIJN ONBEHEERSBAAR

Begin deze week kon een record aantal COVID-19 positief geteste personen worden geregistreerd. Van de 681 swabs die werden afgenomen, bleken 497 (73%) positief. Volgens een ingewijde op het ministerie van Volksgezondheid, hebben de strikte maatregelen die toentertijd waren doorgevoerd, bewezen dat indien deze nauwlettend worden opgevolgd, het aantal besmettingen drastisch afneemt. Daarom overweegt de regering wederom deze maatregelen toe te passen. De afgelopen dagen lag het percentage positief geteste personen steeds  boven 45 procent. Het percentage positieven moet volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), onder de 10 procent zijn om COVID-19 beheersbaar te kunnen houden. Alleen al deze maand zijn er ruim 4.200 mensen positief getest. De maand september is nog niet eens op de helft, en er zijn al meer dan 55 mensen overleden aan de gevolgen van deze zeer besmettelijke ziekte. Ons land bevindt zich momenteel midden in de vierde golf, die nu al meer levens heeft geëist dan de voorgaande golven. Zelfs doctoren zijn het nu zat en vinden, dat het allemaal veel te lang duurt. Het duurt nu reeds langer dan een jaar, dat wij als Surinamers en de rest van de wereld door COVID-19 geteisterd worden. Inmiddels verkeren wij in ons land in de ergste besmettingsgolf die wij tot nu toe hebben gekend. Velen zijn heel ernstig ziek geworden en een aantal is helaas  komen te overlijden. Medici bevestigen, dat ons zorgsysteem zwaar onder druk is komen te staan mede wegens het steeds toenemende aantal COVID-19 besmette mensen en ernstig zieken.  Voor het gehele gezondheidspersoneel is de werklast te hoog, de beschikbare geneesmiddelen en verbruiksartikelen zijn daarnaast ook nog schaars. Ook de reguliere zorg gaat gebukt onder de huidige situatie. Verschillende medici hebben zich de afgelopen maanden vrijwillig ingezet op de verscheidene vaccinatielocaties en hebben uren en ook dagen van hun vrije tijd opgeofferd om hun landgenoten te voorzien van de juiste informatie betreffende het covid-vaccin. Het verzoek aan eenieder om zich te houden aan de MoHanA-maatregelen: mondneusmasker op, handen wassen en afstand houden alsook het mijden van grote groepen mensen bij elkaar, is niet onbekend. Ziekte of ernstige ziekte als gevolg van COVID-19 is te voorkomen door middel van vaccinatie. Daarom hebben medici meerdere malen via de media en sociale media de oproep gedaan aan elke burger, zich te laten vaccineren: ‘Teki dresi wakti siki’.

More
articles