STROOMTARIEVEN MEER DAN 200% VERHOOGD

Velen in onze gemeenschap zijn van mening, dat de nieuwe tarieven van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), opnieuw beoordeeld moeten worden. In de afgelopen weken en maanden werd de samenleving geconfronteerd met verschillende prijsaanpassingen, waaronder de prijs voor benzine en stroom, die omhoog zijn gegaan. Dit heeft een sneeuwbaleffect gehad op andere prijzen, die zijn automatisch omhoog gegaan. Wij zijn het er niet mee eens en het is maatschappelijk niet correct tegenover de hardwerkende Surinamer, die zich elke dag inzet om vervolgens bijna alles wat hij heeft verdiend, weer te moeten inleveren. Keerpunt is van mening, dat de verschillende tariefswijzigingen op een goed doordachte manier aangepast kunnen worden. De regering kan niet gewoon in één keer over de gehele linie in een zeer korte tijd de tarieven verhogen, en achteraf dan gaan bekijken, hoe zij de mensen die hier de dupe van zijn, tegemoet zal kunnen komen. Bedrijven die geconfronteerd worden met de nieuwe stroomtarieven, hebben ook al te maken gehad met een tariefsaanpassing van bijkans 300 procent. Rekeningen die meestal rond SRD 2.000 lagen, zijn nu gestegen naar SRD 6.000. Ook particulieren hebben op sociale media hun misnoegen geuit over hun nieuwe stroomrekening. Sommigen begrijpen de hele aanpassing niet en moeten ineens een zwaar verhoogd bedrag betalen, dat bijna drie keer het normale tarief is dat men gewend was te betalen. Deze mensen geven ook aan, dat zij niet weten hoe ze de verhoogde rekeningen kunnen betalen. De meeste mensen die rond de SRD 200 in juli betaald hebben, moeten deze maand tussen de SRD 550 en SRD 600 neertellen voor hun elektriciteitsvoorziening. Keerpunt is het er wél mee eens dat onze energietarieven achterhaald zijn, maar vraagt zich wel af, waarom wij zo een enorm verhoogd tarief moeten betalen voor energie, wanneer 70 procent van alle stroom die nodig is, door de Afobakadam wordt opgewekt. De discussie met betrekking tot de hoge stroomtarieven wordt na 15 september gevoerd in DNA, omdat diverse leden van het parlement, vragen hebben gesteld over de extreem hoge tarieven die burgers nu moeten betalen. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, zei dat de bedragen niet zo hoog zijn als wordt aangegeven. Volgens de minister zijn er mensen die nog SRD 200 betalen, omdat hun verbruik is afgenomen.

Abiamofo is van mening dat als er bespaard wordt op het verbruik, de rekening laag gehouden kan worden.  Voor de berekening van de kostprijs, verwijst de bewindsman naar de uitgebreide beleidsnota. Echter, de minister staat open om indien er behoefte daaraan is, in een  nieuwe vergadering te praten over de tarieven. Het parlement zal gelijk na het reces, praten over de stroomtarieven.

More
articles