ONDERNEMERS WILLEN WETGEVING VOOR VACCINATIEPLICHT

In Suriname is het al geruime tijd zo, dat bepaalde bedrijven hun werknemers de nodige voorlichting geven, waardoor zij bereid zijn gevaccineerd te worden tegen het COVID-19-virus. Ook leidinggevenden van parastatale bedrijven hebben infosessie georganiseerd, waarna er vaccinatiedagen werden ingepland voor de werknemers. Dit initiatief heeft tot doel de verspreiding van het COVID-19-virus in te dammen, zonder daarbij dwangmiddelen toe te passen. Hoewel er veel wordt gedaan aan voorlichting vanwege het bedrijfsleven en de overheid, heeft dat niet veel geholpen, want er bestaat nog steeds een grote groep die pertinent weigert zich te laten vaccineren, omdat zij het nut ervan niet inziet of gewoon de verkeerde informatie heeft opgepikt. Ondernemers worden naarmate de tijd verstrijkt, een beetje ongeduldig, gezien binnen hun bedrijf vanwege de ‘vaccinatieweigeraars’, nog geen vaccinatiegraad van 50 procent kunnen behalen, waardoor het virus nog steeds kan zorgen voor ernstige negatieve gevolgen binnen de bedrijfsvoering. Naar verluidt, hebben bedrijven het verzoek gedaan bij de regering, om door middel van een aanpassing in de arbeidswet, de veiligheid van alle werknemers te waarborgen, zodat vaccinatie geen vrije keuze meer is, maar een verantwoordelijkheid die gepaard gaat met een openbare omgeving. Keerpunt staat achter deze aanpak, gezien we pas immuniteit kunnen bereiken, wanneer meer dan 70 procent van de samenleving is gevaccineerd. Immuniteit kunnen wij alleen bereiken als het overgrote deel van de beroepsbevolking is gevaccineerd tegen het COVID-19-virus. Veel ondernemers willen de covid-situatie onder controle krijgen, omdat wanneer hun medewerkers afwezig zijn vanwege een eventuele besmetting, het minimaal een week isolatie vereist, waardoor de medewerkers die wel gevaccineerd zijn, extra ingezet moeten worden. Wij zijn van mening, dat medewerkers die bereid zijn geweest, zichzelf en hun omgeving te beschermen, niet gestraft moeten worden door de keus van de antivaxxers. De regering moet nu wél met een optie komen met betrekking tot wetgeving om de ondernemers tenminste bij te staan in deze strijd. Hoe kan het, dat antivaxxers meer recht hebben op ziekteverlof, wanneer inmiddels de optie bestaat te kiezen uit vier soorten covid-vaccins? Het is niet logisch en niet eerlijk tegenover de werkgever, die continu rekening moet houden met de vaccinweigeraars. Werkgevers moeten te allen tijde al hun werknemers beschermen tegen gevaren op de werkvloer en daarnaast ook nog steeds opdraaien voor salarissen voor de mensen die bewust ervoor kiezen zich niet te beschermen tegen het coronavirus. Dit is zeker niet alleen in Suriname een zorgpunt, want de ondernemersvereniging op bijvoorbeeld Aruba, de CUA, eist nu van de regering, dat zij met een beleid komt ten aanzien van de mensen die zich zonder duidelijke reden, niet willen laten vaccineren. Deze ondernemers zijn van mening, dat deze mensen voor een oneerlijke en scheve situatie zorgen. Ze leggen beslag op de zorg, zodat gevaccineerde mensen die wachten op een operatie, deze niet kunnen krijgen, met alle gevolgen van dien. De kwaliteit van de zorg op Aruba heeft zwaar te lijden onder de keuze van personen om zich niet te laten vaccineren. Mensen die gevaccineerd zijn en noodzakelijke medische zorg behoeven, worden nu naar Columbia gebracht en de CUA vindt het wrang dat deze mensen die niet geloven in de effectiviteit van de medische ontwikkelingen, wel een beroep doen op de zorg, als ze ziek worden. “Ze geloven niet in corona, houden zich niet aan de voorschriften en krijgen als ze ziek worden, voorrang voor een bed op de intensive care. Het kan toch niet zo zijn dat een verkeersslachtoffer overlijdt, omdat iemand die tegen het covid-vaccin is en corona krijgt, een bed bezet houdt?”, zegt de CUA. De ondernemers vinden dat de gevolgen van het niet vaccineren te groot zijn. De economie lijdt schade, want de medische kosten zijn enorm. Bedrijven moeten sluiten, de werkloosheid neemt toe en de financiële crisis van de overheid verergert. Daarom mag volgens de CUA, vaccineren niet langer beschouwd worden als een persoonlijke keuze. ‘’Ondernemers moeten beleidsregels krijgen om de gevaccineerde medewerkers en de klanten te kunnen beschermen tegen de mensen die vaccineren niet nodig vinden. De gevolgen zijn gewoon te groot.’’

More
articles