Bedrijfsleven heeft meer ondersteuning nodig van regering

De regering heeft zich voorgenomen ambtenaren een koerscompensatie van SRD 500 te geven. De regering zal het bedrijfsleven vragen eveneens een koerscompensatie te geven. In gesprek met De West zegt Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), dat het moeilijk is om aan te geven of het bedrijfsleven de koerscompensatie zal kunnen geven of niet. Hij geeft aan dat het bedrijfsleven onder meer bestaat uit grote bedrijven met een cao, middelgrote bedrijven en kleine familiebedrijven. “Er zijn al enkele bedrijven, die verhogingen en extra toelagen hebben gegeven aan hun werknemers. In januari zijn er veel cao-besprekingen geweest. De regering vraagt ons, maar wat wordt er voor ons gedaan. Ik weet niet of dat zal kunnen”, stelt Renten. Het bedrijfsleven zou wat meer ondersteuning van de regering kunnen gebruiken.

Hij stelt de regering een countervraag luidende of de belastingvrijevoet dan wat ruimer kan. De ambtenaren ontvangen nu SRD 100 per maand aan koerscompensatie. De koerscompensatie van SRD 500 zou vanaf september tot en met eind december uitgekeerd worden, waarna de regering de belastingschijven in januari wil verruimen. Op de vraag of de regering genoeg doet voor het bedrijfsleven, zegt Renten dat er te weinig wordt gedaan. Hij is van mening dat in de belastingsfeer, de loonbelasting versneld aangepast moet worden, omdat het nu redelijk zwaar drukt op de belastingbetaler. Renten zegt dat het bedrijfsleven ook nota heeft genomen van de eis van de vakbeweging voor de toepassing van een loonronde van 85%.

“Dat is een forse verhoging. We kijken met bezorgdheid of de regering zal toegeven aan deze eis en als door deze eis, de regering weer kostenverzwarende maatregelen zal nemen die het bedrijfsleven moet gaan betalen. Als dat gebeurt, zal de regering zichzelf in de voet schieten”, stelt Renten. Hij vraagt de regering om de private sector ook een extra uitkering te geven die onbelast is. Nu gaat de helft van de uitkeringen die het bedrijfsleven verdient terug naar de staat. Volgens Renten zijn er wel fondsen, maar dat die nog niet van de grond zijn gekomen. “Er zijn allerlei fondsen, maar de werking van deze fondsen is nog niet van de grond. We begrijpen wel dat ze bemand moeten worden en dat de financiën niet zullen komen als er nog geen IMF-akkoord is”, aldus Renten.

-door Priscilla Kia-

 

More
articles