Niet alle restaurants controleren op covid-protocollen

Op zaterdag 10 juli, mochten horecazaken hun (openlucht) terrassen weer openstellen. Vanuit de regering was de voorwaarde, dat medewerkers die direct in contact komen met de klanten, gevaccineerd moeten zijn (minimaal één dosis). Ook klanten moesten minimaal één keer gevaccineerd zijn als zij een terras wilden bezoeken. Naar verluidt, had de regering vooraf afspraken gemaakt met de horeca-eigenaren om bezoekers te controleren of zij in het bezit zijn van een vaccinatiebewijs.

Verscheidene horecazaken hielden zich in de eerste weken aan het protocol, waaronder het meten van de temperatuur van de bezoekers. Maar nu zit de klad er behoorlijk in, de krant krijgt al enige tijd meldingen van personen dat horecazaken de protocollen niet meer in acht nemen. Veel horecazaken vragen niet om een vaccinatiebewijs en ook de temperatuur wordt niet gemeten. Volgens een bezorgde burger zal dit ervoor zorgen, dat het aantal besmettingen wederom zal oplopen. Begin deze week liet de Communicatie Dienst van Suriname (CDS) weten, dat het reproductiegetal (R) wederom is gestegen. Dit reproductiegetal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Het besmettingspercentage blijft schommelen tussen de 20% en 30%. Ook is het gemiddeld aantal besmette personen dat per dag 70 was, nu al opgelopen tot gemiddeld 100 per dag. “Dit kan een signaal zijn voor het begin van een nieuwe trend van stijging”, aldus minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Hij zegt, dat de vaccinatiegraad langzaam toeneemt, ondanks er nu een keuze is uit verschillende vaccins.

In de afgelopen maanden zijn ongeveer 319.815 vaccins gezet, waarbij ruim 186.091 personen een eerste dosis van het AstraZeneca-vaccin kregen, dat lange tijd het enige vaccin was dat ter beschikking was in Suriname. Begin juli kon Suriname ook beschikken over Sinopharm, waarvan ongeveer 12.276 doses reeds zijn toegediend en waarvan ook twee doses gegeven worden.

Van de ruim 198.729 gevaccineerden zijn ruim 121.086 volledig gevaccineerd, deze personen hebben reeds beide doses gekregen.

De minister verwacht dat eenieder die de eerste dosis heeft gekregen, gaat voor volledige vaccinatie. Ramadhin hoopt dan binnen de komende twee maanden, een vaccinatiegraad van 40 procent te bereiken. Dit neemt echter niet weg dat er meer mensen bereikt zullen moeten worden. Vanaf komende week hebben mensen ook de keuze voor het Pfizer- vaccin, dat ook ingezet zal worden voor kinderen tussen 12 en 18 jaar. Hiermee hoopt de regering meer mensen bereid te krijgen om zich te vaccineren, want door het nemen van het vaccin wordt de kans op ziekenhuisopname verkleind. Dit is ook bewezen in een groot onderzoek onder bijna 2 miljoen mensen in Israël, waar is gebleken dat de risico’s van vaccinatie versus infectie in dezelfde populatie in dezelfde tijd vergelijkt, en het toont aan dat de risico’s van infectie veel groter zijn dan de risico’s van het vaccin, aldus de onderzoekers.

More
articles