Nog geen sprake van derde covid-prik

De Gezondheidsraad in Nederland gaat in september kijken naar de optie voor een booster, ofwel een derde covid-vaccinatie, vooral voor de kwetsbare groepen. De Tweede Kamer moet zich ook nog buigen over de optie voor een extra prik voor mensen die met AstraZeneca gevaccineerd zijn. Het kabinet heeft onlangs ook besproken dat als aan bedrijven een zorgplicht opgelegd wordt voor een gezonde en veilige werkomgeving, dan moeten die bedrijven ook de noodzakelijke informatie hebben over de covid-vaccinaties, zeker bedrijven waar de 1,5 meter afstand niet goed in acht genomen kan worden.

Ook in Suriname is er nog geen sprake van een derde prik na het AstraZeneca-vaccin, dit zegt de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, tegenover de redactie. Volgens Ramadhin wordt er tot nu toe niet gesproken over een booster/derde prik na het AstraZeneca-vaccin, maar andere landen geven wel een derde prik aan kwetsbare groepen die het Pfizer-vaccin hebben gekregen.

Leden van de Tweede Kamer zijn van mening, dat een zeer klein percentage van de Nederlanders echt principieel tegen vaccineren is. “Maar het grootste deel van de niet-gevaccineerden is nog niet goed geïnformeerd of is ronduit verkeerd geïnformeerd. Er zijn Europese landen, zoals Denemarken en Ierland, die een veel groter deel van de 50-plussers toch weten te bereiken.

Dus zijn al die fantastische inspanningen van de GGD dan voldoende? Zijn alle opties ook echt verkend? De apothekers zijn bereid om een rol te spelen bij het prikken. Ik zie voor hen die rol ook wel. Graag een reactie hierop”, zegt Jan Paternotte, lid van D66. Verder geeft hij aan, dat op 20 september iedere 12-plusser de mogelijkheid heeft gehad om volledig gevaccineerd te zijn. “We zullen dan nog blijven werken met testbewijzen, maar op welke datum kunnen we gaan vragen om een bijdrage voor die test? Wat mijn fractie betreft, kan dit vanaf oktober”, aldus Paternotte.

Hij haalde ook aan, dat landen zorgmedewerkers verplichten om zich te vaccineren. “Zo ver hoeven wij niet te gaan, want ik ben er trots op dat de zorgverleners hier eigenlijk in de rij stonden voor die prik, maar omdat ze werken met kwetsbaren, willen patiënten wel weten of mensen die werken op een verpleegafdeling of in de thuiszorg gevaccineerd zijn, om zo te voorkomen dat ze een groter risico lopen op een besmetting. Dus mijn vraag is: hoe kan het kabinet ervoor zorgen dat werkgevers dit mogen vragen aan hun medewerkers? Dit zorgt voor veel transparantie en voor een veilige omgeving”, aldus Paternotte in de Tweede Kamer.

More
articles