SUR-CAD wil ambulancedienst voor elke burger

‘Elke seconde telt’

De Suriname Centrale Ambulance Dienst (SUR-CAD), is vijf jaar geleden gelanceerd met als doel om elke burger van Suriname te voorzien van adequate ambulancezorg. “We zien elke dag ambulances rijden. We zien dat er elke dag verkeersongevallen zijn. We zien elke dag dat er mensen overlijden in het verkeer of door een incident, maar wordt de vraag gesteld of de burger recht heeft op een ambulancedienst?”, zegt Roël Brug, CEO van de Bridge Medical Group N.V., de moederorganisatie waaronder SUR-CAD valt, vandaag op een persconferentie. Volgens hem heeft niet elke burger er recht op. Indien dat wel zo zou zijn, zou ambulancezorg opgenomen worden in de wetten. Dit terwijl de organisatie al vijf jaar probeert om gedegen, duidelijke protocollen en richtlijnen op te stellen over het ambulancevraagstuk.

Brug is van mening dat elke seconde telt en dat er daarom wetgeving nodig is, zodat elke burger die een ambulance nodig heeft, kan bellen. Het is nog steeds zo dat alleen de politie of een arts, de hulp van een ambulancedienst kan inroepen. “Het is nergens opgenomen in de Wet Nationale Basiszorg Verzekering. In de wet is er maar één artikel opgenomen, waarbij ambulancevervoer genoemd wordt. Verder niets over hoe het geregeld is, wie aanspraak maakt erop, wat valt onder ambulancedienst, dat alles moest worden vermeld”, meent Brug. Volgens hem is het enige dat vermeld is in de wet, een vergoeding van 50 procent van de kosten tot een maximum van SRD 250 en dat een arts een ambulance mag inschakelen. Brug deelt mee dat slechts 20 procent van de meldingen komt van de huisartsen. Het resterende 80 procent komt vanuit de politie.

Het bedrijf probeert 1×24 uur diensten te verlenen en tracht al geruime tijd het hoofd boven water te houden, maar stelt dat aan elk stukje touw een eind komt. Op 22 maart was er een gesprek met de directeur en minister van Volksgezondheid met de bedoeling om serieus naar deze essentiële dienst te kijken. Er zijn afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan, maar het bedrijf heeft tot op de dag van vandaag nog geen reactie gekregen. Op 4 en 6 augustus zijn er weer brieven gestuurd, maar er is nog geen respons gekomen. Volgens Brug is de ambulancedienst nog steeds niet goed geregeld in Suriname. “De verzekeringsmaatschappijen hebben de ambulancedienst wel in hun polis opgenomen, maar voor een bepaalde klasse en dat is niet waar SUR-CAD voor gaat. Iedereen heeft er recht op, rijk of arm, daarom is regelgeving belangrijk”, stelt Brug. Hij geeft ook aan dat bepaalde verzekeringsmaatschappijen ook niet marktconform willen gaan betalen, wat voor hem helemaal begrijpelijk is.

Brug zegt dat hij de verzekeringsmaatschappijen niet als vijanden ziet, maar dat er een wettelijke basis moet zijn waarop kan worden teruggevallen bij onderhandelingen met de maatschappijen. “We hebben al vier ministers gehad die constant toezeggingen hebben gedaan, maar tot op heden is het uitgebleven. Hoe ga je verder zonder wetten ter ondersteuning?” Volgens Brug vult SUR-CAD als particulier een gap in de gemeenschap door acute gezondheidszorg te bieden aan burgers die het nodig hebben. Hij geeft aan dat het bedrijf door het ministerie van Volksgezondheid is erkend, maar dat er nog geen regels en protocollen aanwezig zijn. Brug zegt dat bij de wisseling van de wacht, de commissie Ordening Ambulancedienst is opgezegd, waarna er een werkgroep zou komen. Echter, de werkgroep is nog niet samengesteld.

Irvan Troenokarijo van de Planning en Operations afdeling bij Bridge Medical Group N.V., heeft een uiteenzetting gegeven van de hoge kosten die gepaard gaan met de ambulancezorg. Hij verduidelijkt daarbij dat de ambulancedienst van SUR-CAD volgens de standaarden van de Europese Unie werkt en volledig uitgerust is, wat niet het geval is bij de andere ambulancediensten in Suriname. Het aanschaffen en onderhouden van de voertuigen kost geld. De medische verbruiksartikelen, brandstof, uitrukposten en communicatie, kosten ook veel geld. Ook de nulbeurt waarbij alle componenten op de ambulance gecontroleerd worden, kost veel geld. SUR-CAD zal morgen petities indienen bij De nationale Assemblee, het Kabinet van de Vicepresident en SURVAM. Het bedrijf wil zo snel mogelijk tot een oplossing komen voor het probleem, zodat elke burger eindelijk recht kan hebben op de ambulancedienst.

door Priscilla Kia

 

More
articles