Paramaribo, Sipaliwini en Wanica lopen het meeste risico bij klimaatverandering

In juli 2021 is het State of the Climate (SOC) Report Suriname uitgekomen. Uit de analyse van het rapport blijkt dat bij klimaatverandering, Paramaribo, Sipaliwini en Wanica de districten zijn die het meeste risico lopen. Coronie en Nickerie lopen het minste risico. Sipaliwini en Brokopondo zijn de meest kwetsbare districten vanwege hun kwetsbare landbouw- en infrastructuursectoren, terwijl Coronie het minst kwetsbare district is. Verschillende factoren dragen bij aan de bijzondere kwetsbaarheid van Suriname voor de effecten van klimaatverandering. Suriname is afhankelijk van fossiele brandstoffen, heeft bossen die onderhevig zijn aan verval, kwetsbare ecosystemen en het laaggelegen kustgebied is goed voor 87 procent van de bevolking en het grootste deel van de economische activiteit van het land. Veel sectoren lopen het risico verliezen en schade te lijden als gevolg van geleidelijke veranderingen en extreme gebeurtenissen in verband met klimaatverandering. Om Suriname duurzaam te ontwikkelen, moet ons land klimaatverandering en de effecten daarvan opnemen in het beleid en de wetten van het land. Echter, diepgaande studies over hoe het toekomstige klimaat van Suriname eruit zou kunnen zien op subnationaal niveau of de impact die klimaatverandering zou hebben op de verschillende sectoren, ontbraken. Dit maakt het maken van op feiten gebaseerde besluitvorming moeilijk. De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en de regering van Suriname hebben daarom besloten om samen te werken aan het project ‘Mainstreaming Climate Change in Sustainable Decision-Making tools’, dat het State of the Climate (SOC) Report, bevat.

Het SOC-rapport analyseert het historische klimaat van Suriname (1990-2014) en geeft klimaatprojecties voor drie tijdshorizonten (2020-2044, 2045-2069, 2070-2094) door middel van twee emissiescenario’s (intermediair/SSP2-4.5 en ernstig/SSP5 -8.5). De twee scenario’s laten vergelijkbare trends zien over de tijdsperioden op verschillende niveaus. Deze bevindingen worden op subnationaal niveau gepresenteerd, hoewel beide scenario’s laten zien dat Suriname heter en droger wordt, waarbij de gemiddelde, minimum- en maximumtemperaturen naar verwachting tegen het einde van de eeuw aanzienlijk zullen stijgen. Bijgevolg zal het aantal warme dagen tegen het einde van de eeuw naar verwachting toenemen tot 295 per jaar en nachten tot 364 per jaar, terwijl koude dagen en nachten helemaal verdwijnen. De verwachting is dat de regen gedurende alle seizoenen zal afnemen, waarbij de neerslagperioden intenser en zeldzamer worden.

De verwachting is dat de maximale windsnelheid in alle scenario’s matig zal toenemen. De SOC analyseert het klimaatrisico voor de tien districten van het land door de factoren te onderzoeken die hun blootstelling en kwetsbaarheid vergroten voor de vier belangrijkste sectoren die worden getroffen door klimaatverandering: infrastructuur, landbouw, water en bosbouw, en door de effecten over de sectoren heen te onderzoeken. Deze werden vervolgens gecombineerd met de historische en geprojecteerde gegevens en klimaatgevaren om impactketens te produceren. De impactketens helpen bij het berekenen van de klimaatrisico-index voor elk district en voor elk tijdsbestek. Ook worden de sterke en zwakke punten voor elke sector beoordeeld, evenals de bestaande kansen en bedreigingen die moeten worden aangepakt. Het is van essentieel belang voor Suriname om een geactualiseerd beleid en doelstellingen op het gebied van klimaatverandering te hebben, evenals robuuste institutionele regelingen om de implementatie ervan te waarborgen.

More
articles