VERPAUPERING ALOM

De meeste mensen hebben tegenwoordig haast en nemen niet de moeite, goed om zich heen te kijken. Keerpunt kreeg de afgelopen week de tijd om een beetje aandachtiger te kijken in bepaalde delen van onze hoofdstad. Met een ietwat kritische blik hebben wij gekeken  naar de straten, de trottois en woningen waar we langs kwamen. We willen hierbij niet precies aangegeven in welke straten we onze blik hebben gericht, want misschien zou dat bij bepaalden als discriminatoir overkomen. Wat we wel hebben vastgesteld, is dat er vrijwel overal sprake is van verwaarlozing en zelfs ernstig verval. De wegen zijn op veel plaatsen niet gevrijwaard van gaten en of grote kuilen, omdat in de afgelopen tien jaar, er niets bijzonders is gedaan aan het onderhoud van de infrastructuur. Ook de trottoirs zien er onverzorgd en op veel plaatsen overwoekerd uit. Wat vooral opviel, is dat veel mensen niet langer in staat zijn hun eigen woning te onderhouden door middel van een was- of verfbeurt. We zagen dakgoten die langs het huis hangen en op bepaalde plaatsen werden ontbrekende dakbedekkingen geconstateerd. Sommigen zien niet eens in staat het gras voor en om de woning op tijd te wieden, waardoor het beeld van aanhoudende verpaupering postvat. Wat ons ook is opgevallen, zijn de vele huizen in het noorden van de stad die leeg staan en waar het onkruid de zaak aan het overnemen is. Zijn de bewoners c.q. eigenaren, vertrokken en hebben ze de zaak zo onbeheerd achtergelaten? Die vraag is voor ons onbeantwoord gebleven. Ook de bordjes voor de woningen met de vermelding Te koop of Te huur, vielen ons op verschillende plaatsen op.  Duidelijk is het wel voor ons dat kopers of verhuurders niet snel zijn komen aandraven, gezien het hoge gras en de klimplanten op de woningen. Maar wie huurt er overigens een ongemeubileerde woning? Het gaat niet goed in ons land en het is voor Keerpunt meer dan duidelijk, dat veel mensen niet langer in staat zijn hun vastgoed te onderhouden. De prijzen voor bouwmaterialen en onderhoudsartikelen zijn in de afgelopen tijd met meer dan 300 procent gestegen en dit is dan zeker een van de redenen dat de zaak zo vreselijk achteruit gaat en wel in rap tempo.

More
articles