MILJOENEN VERDUISTERD BIJ GROOTSCHALLIGE CORRUPTIE SZF

De directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), Ricky Kromodihardjo en medisch directeur Humphrey Hasrat,  die beiden deel uitmaakten van de directie van het SZF, zijn vorig jaar augustus op non-actief gesteld. Dit werd gedaan in het kader van het grootschalig onderzoek naar fraude en mismanagement bij het SZF. Hasrat werd door de waarnemend directeur van het SZF, Jolanda Pronk, op non-actief gesteld en Kromodihardjo door de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. De SZF-kwestie riep al geruime tijd vraagtekens op, omdat medici meerdere malen hadden aangegeven, dat ziekenhuizen meer dan 300 miljoen SRD tegoed hadden bij het SZF, terwijl het SZF stelde, dat het aan zijn betalingsverplichtingen voldeed. Keerpunt vroeg zich toen al af, waar de gelden aan werden besteed. Dit staat los van het feit, dat 60 procent van de patiënten verzekerd is bij het SZF, hetgeen betekent dat meer dan de helft van de ziekenhuizen afhankelijk is van deze inkomstenbron.

De regering heeft de afgelopen week bekendgemaakt, dat onderzoek uitgevoerd door een forensisch onderzoeksteam, aan het licht heeft gebracht dat er grootschalige fraude is gepleegd bij het SZF. Gelden blijken verkeerd besteed te zijn of zelfs toegeëigend. Het gaat hier om bedragen in de orde van respectievelijk 1.1 miljoen USD en 1 miljoen SRD.

Deze corruptieve handelingen hebben zich voorgedaan toen de gewezen directeur Ricky Kromodihardjo de leiding had over het SZF. Er zijn intern diverse medewerkers gehoord, waarbij schuldigen door de mand zijn gevallen. Dit heeft geresulteerd in volledige bekentenissen gevolgd door ontslag op staande voet van vijf medewerkers, daar er sluitend bewijs aanwezig is.

 

More
articles