ADVOCAAT KROMOSOETO KAN GEEN CEO DSB WORDEN

Steven Coutinho, de huidige CEO van De Surinaamsche Bank (DSB), zal nog voor het einde van dit jaar afzwaaien. Het vertrek van Coutinho houdt in, dat de Raad van Commissarissen van DSB, een nieuwe CEO moet aanstellen. Tot voor kort waren er naar verluidt drie kandidaten in de race, waarvan twee inmiddels zijn afgehaakt.  Naar wij vernemen, is de enige persoon die over is gebleven, de jurist en advocaat Rick Tjon-A-Joe, die momenteel de ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank, Ginmardo Kromosotoe, bijstaat in de rechtszaal. Keerpunt was zeer verbaasd, dat Tjon-A- Joe überhaupt kans zou kunnen maken op een positie binnen de directie van DSB, aangezien hij in het recente verleden tot het juridisch team van de Surinaamse Bankiersvereniging behoorde gedurende de ‘verdwenen’ kasreserve-kwestie tegen de Centrale Bank. Uit goede bron hebben wij ook vernomen, dat Tjon-A-Joe vervolgens in die periode midden in het dispuut, stelde dat hij het team van de moederbank juridisch zou bijstaan en niet langer de SBV. Ook vindt Keerpunt het een zeer conflicterende zaak, dat Tjon-A-Joe nu Kromosoeto juridisch bijstaat in de rechtszaal, terwijl de ex-SPSB-bankdirecteur wordt verdacht van deelneming aan verschillende criminele handelingen die betrekking hebben op ernstige benadeling van de Centrale Bank van Suriname. Wij zijn van mening, dat dit ethisch niet correct is. Ook de vakbond binnen DSB heeft afgelopen week in een interview met de redactie van De West, duidelijk gesteld dat zij niet achter een eventuele benoeming staat van Tjon- A- Joe als CEO. Vakbondsman Robby Berenstein was zeer resoluut en verduidelijkte aan ons, dat dit soort kwesties al sinds het vertrek van de toenmalige DSB-directeur Sigmund Proeve, de aandacht van de bond hebben. Volgens Berenstein, wordt DSB vanaf Proeve geconfronteerd met een heel sterk verloop van directieleden. Dit heeft volgens hem, de bank niet veel goeds gedaan, omdat zulks van invloed is op de bedrijfsvoering. Keerpunt is het eens met de vakbondsman, wanneer hij stelt dat er hierdoor ook veel stagnatie ontstaat in de bedrijfsvoering, want elk directielid heeft een ander beleid en werkwijze. DSB is in de afgelopen zes jaar geconfronteerd met verschillende wisselingen van directieleden en niet zo lang geleden ook met de wisseling van aandeelhouders, waardoor ook in de Raad van Commissarissen (RvC) veranderingen zijn opgetreden. Wij zijn en blijven van mening, dat dit soort wisselingen nooit gezond kunnen zijn voor geen enkel bedrijf en ook niet voor DSB. Vandaar dat er ook intern behoorlijk wat strubbelingen zijn ontstaan. De wisselingen van directieleden hebben binnen DSB voor veel opschudding en obstakels gezorgd. Daarom is het een goed idee, dat de vakbond ter bescherming van zijn leden, deze situatie bijzonder scherp volgt. Het is de taak van een vakbond om de belangen van zijn leden tot het uiterste te behartigen binnen een bedrijf, en daarom moet de bond altijd kijken naar elke wisseling van de wacht die zal plaatsvinden.

Ten aanzien van Tjon-A- Joe heeft de bond op basis van zijn ervaring en expertise de conclusie getrokken, dat Tjon-A-Joe niet de juiste man is voor de functie. De ervaring die de bond heeft opgebouwd bij de wisselingen van de wacht, heeft geresulteerd in een functieprofiel waaraan een directielid zou moeten voldoen. Wij delen die mening ook en benadrukken, dat kennis, ervaring, betrokkenheid bij de sector en managementvaardigheden op het hoogste niveau, essentieel zijn om een kandidaat geschikt te noemen voor de functie van CEO bij een bank. Ook moet de persoon bankier zijn voor deze functie, om de leiding in handen te kunnen krijgen. Daarbij is ook gekeken naar de achtergrond van Tjon-A-Joe, en volgens de vakbond, voldoet hij niet aan de vereisten die gelden voor de functie van bankdirecteur. Keerpunt vraagt daarom de RvC van DSB beleefd doch dringend, om zijn keuze ten aanzien van de kandidaat breder te willen bekijken, door met andere kandidaten te komen, zodat er een betere keuze kan plaatsvinden. Volgens Berenstein, zijn er meerdere kandidaten voor de functie van CEO, die veel beter voldoen aan het voormelde profiel, om zo een financiële instelling te leiden. De nieuwe CEO van DSB moet een uitstekend en onbesproken imago hebben en niet over een conflicterend verleden beschikken met betrekking tot personen en situaties die al een negatieve toon hebben gezet voor zijn aantreden. De nieuwe CEO moet naar onze bescheiden mening, ook internationaal gedragen kunnen worden. Precies daarom zal het de RvC van DSB goed doen andere kandidaten in beeld te brengen, zodat de bank met een schone lei en frisse lucht verder kan.

More
articles