TOEGEËIGENDE DIENSTVOERTUIGEN WORDEN TERUGGEHAALD

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft de afgelopen week in een persbericht bekendgemaakt, dat het een aanvang heeft gemaakt met het terughalen van staatsvoertuigen. Hiermee bedoelt het ministerie, dat het voertuigen van de overheid terug zal halen die buiten de wettelijke regelingen zijn aangeschaft. Het ministerie is gestart met de laatste fase van voertuigen die buiten de procedurele regels zijn gekocht of toegeëigend. Deze voertuigen zullen worden ingetrokken. De correcte procedure bestaat onder andere uit het bewijs van betaling, toestemming van de Raad van Ministers (RvM), een resolutie en de overschrijving. Voertuigen van niet-gewezen ministers, aangeschaft door derden zonder een openbare inschrijving, zullen ook direct worden teruggehaald. Bezitters van ‘last minute-voertuigen’ van de staat die bij een bezoek van OW de komende dagen, de nodige stukken niet kunnen aantonen, zullen het voertuig moeten afstaan. OW zal de administratieve verwerking op een correcte manier verder afhandelen.

In maart van dit jaar liet OW-minister Riad Nurmohamed weten, dat hij het absoluut niet eens is met de actie van de vorige regering om op het laatste moment een regeling te maken en splinternieuwe auto’s te verkopen. Dat was volgens de minister niet rechtvaardig en absoluut geen goed bestuur.  De minister heeft naar aanleiding hiervan een onderzoek ingesteld naar de verkoop van 150 dienstvoertuigen die in de periode van januari t/m juli vorig jaar heeft plaatsgevonden.  Sinds die periode heeft Openbare Werken onderzocht of deze transacties rechtmatig waren, gezien de bedragen niet kloppen met de eigenlijke waarde van de voertuigen.  Keerpunt was verheugd over het besluit van de minister, want van deze regeling werd altijd al veelvuldig misbruik gemaakt, bovendien staat het ministerie in zijn recht als er sprake is van een lager bedrag dan de objectieve waarde, want dan is de staat benadeeld. Als er taxaties gemaakt zijn die als onderbouwing gebruikt zijn, zijn de taxateurs schuldig aan minstens misleiding en mogelijk medeplichtig aan oplichting of fraude. Als de zittende regering de bewijzen daartoe heeft, kan ze ook heel eenvoudig op grond van artikel 14 van de Anticorruptiewet, de rechtshandelingen nietig verklaren en afgifte van het voertuig vorderen. De redactie van De West heeft begin dit jaar, de hand weten te leggen op de lijst met voertuigen die nader worden onderzocht door het ministerie van Openbare Werken. Uit betrouwbare bron hebben wij reeds vernomen, dat deze lijst authentiek is. Op de lijst staan niet alleen klinkende namen, maar er staan ook mensen op die ‘diensten’ hebben bewezen aan de regering Bouterse. De lijst bevat de namen van lijfwachten, medewerkers van het kabinet en beleidsadviseurs. Bovenaan de lijst prijkt de naam van gewezen vicepresident Ashwin Adhin, gevolgd door ex-minister Ramon Abrahams en de voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Ook de voormalig president Desi Bouterse, zijn echtgenote Ingrid Bouterse – Waldring en zijn dochter Peggy Bouterse, hebben voor een spotprijs voertuigen  kunnen bemachtigen.

Op de lijst met verkochte overheidsvoertuigen is ook duidelijk te zien, dat ministers van de toenmalige regering, gebruik hebben gemaakt van het presidentieel besluit waardoor zij hun eigen dienstvoertuig voor een gereduceerd tarief mochten overnemen. In de missive van 10 juni 2020 had ex-vicepresident Ashwin Adhin beslist, dat de aanschaf van voertuigen anders zou geschieden dan voorheen. In deze missive stelde Adhin, dat gezien het feit dat ministers van het kabinet Bouterse niet eerder dan in het jaar 2019 in de gelegenheid waren gesteld om dienstvoertuigen aan te schaffen, de duur van de afschrijving van de voertuigen, zeer miniem zou uitvallen. Hiermee bedoelde de ex-vicepresident, dat de overname van de voertuigen zou worden vastgesteld, naar rato van 10 procent van de taxatiewaarde. Vervolgens werd in de missive ook opgenomen, dat de vicepresident en de president eveneens gebruik mochten maken van deze regeling, en wel voor zeker twee voertuigen.  De lijst met ongeveer 150 overheidsvoertuigen toont duidelijk aan, dat in dezen de Staat Suriname zwaar benadeeld is. Het is daarom goed dat wij weer teruggaan naar de tijd toen alle staatsvoertuigen werden voorzien van blauwe kentekenplaten. Minister Nurmohamed heeft reeds bekendgemaakt, dat alle dienstvoertuigen en machines die de staat toebehoren, zullen worden voorzien van blauwe kentekenplaten, zodat de overheid makkelijker kan controleren hoe de staatseigendommen worden gebruikt en waar die zich bevinden. “De burger zal ook een controlerende rol moeten vervullen door een oogje in het zeil te houden op het oneigenlijk gebruik van staatsvoertuigen en materieel”, aldus de OW-minister.

More
articles