JAARVERSLAGEN PUBLICEREN NOG STEEDS GROOT PROBLEEM

Sinds 1 januari 2020 is in Suriname de Wet op de Jaarrekening van kracht. Deze wet heeft ingrijpende consequenties voor het Surinaams bedrijfsleven. Daarnaast zijn er gevolgen voor de controlerende accountants en toezichthouders zoals de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de Centrale Bank van Suriname. Ook andere gebruikers zoals kredietverlenende instellingen, de effectenbeurs, vakbonden en de overheid als regelgevende instantie, hebben hiermee te maken. Deze wet werd in het leven geroepen om transparantie en toegang tot de markt te bevorderen, de ordening in en de betrouwbaarheid van financiële verslaggeving te waarborgen, en ook het wegnemen van belemmeringen in de bestaande juridische infrastructuur tegen te gaan. Daarnaast wordt de jaarrekening als belangrijk instrument voor het maatschappelijk functioneren van burgers en bedrijfsleven genoemd. Doelstelling van de wet is de toepassing van internationale verslaggevingsstandaarden en daarmee het bevorderen van de transparantie. Keerpunt wijst al geruime tijd erop dat verschillende overheidsinstellingen in gebreke blijven en hun jaarverslagen niet publiceren. Van bepaalde parastatalen is de afgelopen jaren gewoon geen jaarverslag gepubliceerd. Keerpunt heeft het dan in het bijzonder over de jaarverslagen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), de Stichting Staatsziekenfonds (SZF), het Algemeen Pensioen Fonds (APF), de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), enz. Wij weten inmiddels, dat er na de verkiezingen van 2015, een situatie is ontstaan in ons land, waarbij er transacties zijn gepleegd door de regering Bouterse, die anno 2021 gezien kunnen worden als strafbare feiten. Dit is ook te merken aan het aantal mensen dat inmiddels achter de tralies is beland, ook zijn er personen uit regeringskringen die op stel en sprong gevlucht zijn naar het buitenland. We hebben het dan niet alleen over die statisticus die op Financiën een chaos heeft achtergelaten, waardoor onze financiële economische situatie zo zorgwekkend is, dat wij de hulp van het IMF hebben moeten inroepen. Onze schuldenlast als natie is zo enorm, dat we meerdere keren zijn gedowngraded door een bekende kredietbeoordelaar. We zijn daarom de incompetente profiteurs ook niet vergeten, die hun zakken op een schandalige manier hebben gevuld en zich ook nog staatseigendommen hebben toegeëigend, waardoor zij nu in ongekende weelde leven. Deze dieven die kans hebben gezien onder de toenmalige regering hun slag te slaan, zullen één voor één worden opgepakt en verantwoording moeten afleggen voor hun misdaden. Time will tell! Om terug te komen op de jaarverslagen van de verschillende overheidsinstellingen, zijn de bedrijfsprocedures bij de SPSB sinds vorig jaar onder een vergrootglas geplaatst, nadat de vakbond had gezegd, dat er mogelijk op grote schaal gesjoemeld werd met overheidsgelden. Voormalig SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto, die sinds vorig jaar is opgesloten, beweerde destijds bij hoog en bij laag, dat er geen sprake kon zijn van financiële malversaties bij de bankinstelling. Inmiddels weten we allemaal wat er speelde bij de SPSB en dat er zich daar zaken hebben voorgedaan, die absoluut niet door de beugel kunnen. Verder is men ook bezig met een onderzoek bij het SZF, wij zijn benieuwd naar de resultaten. Keerpunt vraagt zich ook af waar de jaarcijfers zijn van het Algemeen Pensioenfonds, want uit die cijfers moet blijken, waar de gelden van de gepensioneerden naartoe zijn gegaan. Zij hebben immers jarenlang gespaard, zodat zij zich geen zorgen hoefden te maken over hun oude dag.

More
articles