ONDER – EN BOVENWERELD

Het houdt maar niet op en het wordt met de dag erger in dit land. Met de regelmaat van de klok worden er grote partijen drugs onderschept in onze Dr. Jules Sedney Haven en ook in het binnenland, recentelijk nog op de Tafelberg. Een arbeider werd daar door de politie ingerekend, maar de grote vis(sen) in deze Tafelberg-cocaïneaffaire, bleven wederom buiten schot. Ook hebben in verschillende EU-lidstaten, grote onderscheppingen plaatsgevonden van cocaïne die in Suriname was ingeladen. Men houdt dit land scherp in de gaten en we zijn dus al enige tijd gebrandmerkt als drugshol en ook als land dat zich bezighoudt met mensensmokkel en mensenhandel. Het kan nog maar nauwelijks erger worden. De afgelopen week was het weer raak en werd er door de douanerecherche in combinatie met de politie, in de Dr. Jules Sedney Haven  83 kilo cocaïne onderschept die was verstopt in vergrendelingsstangen, die normaliter zijn aangebracht op de grote zware deuren van stalen vrachtcontainers. Deze stangen zijn hol en die waren goed gevuld met het verderfelijke spul. Naar aanleiding van deze ontdekking kon de politie al spoedig overgaan tot de aanhouding van twee verdachten. Het is naar verluidt, niet uitgesloten dat er meedere aanhoudingen zullen volgen. Deze onderschepping betekent zeker een niet al te lichte klap voor de onderwereld.  De drugshandelaren  ontberen met deze vangst op zijn minst euro 800.000.  Niet lang na de onderschepping ontving de leiding van de douane en in het bijzonder de douanerecherche, doodsbreigingen die zeker niet licht moeten worden opgevat. Het is dan ook goed dat er ruchtbaarheid aan deze bedreigingen is gegeven. Ook dient de beveiliging van de mensen die dit niet ongevaarlijke werk doen, opgevoerd te worden.  Als we alleen maar kijken naar de wijze waarop in de afgelopen jaren er afrekeningen hebben plaatsgevonden tussen mensen die zich bezighouden met de grensoverschrijdende criminaliteit, dan is het zeker gepast dat wetsdienaren zeer voorzichtig moeten zijn en bescherming dienen te genieten. De moord op Peter de Vries geeft aan, hoe gevaarlijk het ook in Nederland is geworden voor mensen die binnen justitie werkzaam zijn en ook voor juristen die zich bezighouden met strafzaken. Ook journalisten worden regelmatig bedreigd en we zijn de aanslagen op mediagebouwen in Nederland ook niet vergeten. Men voelt zich binnen deze zware misdaad gesterkt, omdat men vooral in Nederland slap reageert op deze vormen van terreur. Ook in Suriname is het niet anders en is het zelfs zo dat de grimmigheid vanwege de onderwereld toeneemt en dat komt, omdat die heel duidelijke vertakkingen vertoont met voorname elementen binnen de bovenwereld. De vertakkingen vertonen zeer verontrustende vormen  en zijn voor niet-ingewijden niet gelijk zichtbaar. De onderwereld beweegt zich steeds nadrukkelijker tussen ons en probeert op allerlei manieren meer ingang te krijgen binnen de bovenwereld en dan in het bijzonder het staatsapparaat. Ook de penetratie binnen de grootste gewapende machten is zeer angstaanjagend voor de niet-malafiden in ons land. De grensoverschrijdende misdaad heeft zijn tentakels in de afgelopen tien jaar overall in gestoken en  werd zelfs ondersteund en bevorderd. Dat men nu zelfs zo driest is hardwerkende ambtenaren die wet en recht trachten te beschermen en behouden bedreigt, geeft aan dat de vertakkingen naar de bovenwereld steeds solider aan het worden zijn of al gerealiseerd.  Het is voor ons allang duidelijk dat  het smerige geld wordt ingezet om de importen die nog op aanmerkelijke schaal plaatsvinden, te financieren.  Hoe vaker  er onderscheppingen zullen plaatsvinden, hoe meer  bedreigingen en ook onderlinge  afrekeningen zullen plaatsvinden.

Het is jammer het te moeten constateren, maar Suriname is in de afgelopen decennia niet meer het vredige  en fatsoenlijke landje dat de ouderen onder ons in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw hebben gekend. Ons geliefd land is door onverlaten deel gemaakt van het meest misdadige drugscircuit op dit continent en in andere delen van de wereld.  Het trieste is dat ook leden van de publieke sector  voor het grote malafide geld aan het zwichten zijn of reeds zijn gezwicht en dit land haast onleefbaar maken.

More
articles