Labonderzoek onbetaalbaar, zorg vanaf augustus niet meer gegarandeerd

Rabin Parmessar (NDP), Ann Sadie (NDP) en Patricia Etnel (NPS), hebben gisteren tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Omzetbelasting 1997 in De Nationale Assemblee, de kwestie van de kosten voor laboratoriumonderzoek ter sprake gebracht. Volgens hen moet er zo snel als mogelijk een oplossing gezocht worden, omdat gebleken is dat personen die de kosten voor een dergelijk onderzoek declareren, niet het gehele bedrag terugkrijgen. Ook is niet eenieder in staat de kosten voor te schieten. De assembleeleden vroegen om duidelijkheid in deze zaak.

Ronny Asabina (BEP), wees eveneens op de alarmerende situatie. Volgens hem is er acuut een oplossing nodig. ‘’De samenleving verwacht een oplossing”, stelde hij. Asiskumar Gajadien (VHP) zei dat de regering niet grapt met de gezondheidszorg en het probleem structureel zal aanpakken.

De Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (SURVAM) maakte via de media bekend, dat vanaf 19 juli verzekerden voor dergelijke onderzoeken contant dienen te betalen. Om de kosten voor labonderzoek te kunnen declareren bij de verzekeringsmaatschappij, is een duidelijk gespecificeerd betaalbewijs en een laboratoriumformulier met daarop het stempel van het laboratorium nodig.

Survam stelde dat labonderzoeken uitgevoerd door laboratoria van de ziekenhuizen, niet door de verzekerden betaald hoeven te worden. Kort daarna ontstond er een stormloop op de ziekenhuizen. In het kader daarvan deelde de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) mee, dat de ziekenhuizen personen die zich poliklinisch aanmelden voor laboratoria diensten, niet langer kunnen helpen. ‘’Heel wat mensen worden hier de dupe van, omdat ze het geld niet hebben om voor te schieten. Hierdoor kunnen ze de noodzakelijke onderzoeken niet laten verrichten’’, zei Etnel. Zij benadrukte, dat patiënten de zekerheid moeten hebben dat ze terecht kunnen bij de laboratoria.

De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, zei dat het ministerie met de NZR zal praten over deze kwestie. ‘’Er zal zo snel mogelijk in overleg getreden worden met de NZR.” Inmiddels heeft de NZR meegedeeld, dat de zorg vanaf 1 augustus niet meer is gegarandeerd. De ziekenhuizen hebben zich gewend tot vicepresident Ronnie Brunswijk, omdat de gesprekken met ministers en het Staatsziekenfonds, niet geleid hebben tot een oplossing voor de acute problemen.

door Orsilia Dinge

 

 

More
articles