Ondanks versoepeling, ziekenhuizen nog steeds vol

Afgelopen zaterdag heeft de regering de covid-maatregelen wederom versoepeld. De avondklok is vanaf zaterdag om 21.00 uur ingegaan. De regering heeft bekendgemaakt, de ontwikkelingen voor wat betreft de zorg en covid-besmettingen nauwkeurig te blijven monitoren, en op basis daarvan in het vervolg aanpassingen zullen doorvoeren voor wat betreft de in de covid-maatregelen. Jason Van Genderen, directeur van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) deelde mee, dat de druk op de ziekenhuizen echter nog steeds hoog is, waardoor ze nog steeds als code zwart moeten worden aangeduid. Er zijn nog steeds patiënten die op een Intensive Care-bed wachten of een ziekenhuisbed. Als we een verdere versoepeling willen hebben, met name een normalisatie, dan moeten we eerst uit code zwart en of code paars stappen”, aldus de RWZ-directeur.

Van Genderen verklaarde, dat om uit code paars te stappen, de besmettingsgraad ook een bepaald percentage moet bereiken, voordat we over normalisatie kunnen spreken. Hij haalde daarbij aan, dat de besmettingsgraad onder de 10 procent moet liggen. “Als wij deze pandemie willen overbruggen, moeten we immuun geraken tegen het coronavirus. Het moment dat de vaccinatie zijn piek heeft bereikt, en meer dan de helft van de bevolking zich heeft laten vaccineren, zullen we de daling in de besmettingen merken”, aldus Van Genderen. Hij vertelde, dat het feitelijk zo is, dat geen enkel vaccin 100 procent volledige bescherming biedt. Gevaccineerden zijn volgens Van Genderen, wel voor een bepaald percentage beschermd. Hij heeft echter geconstateerd, dat gevaccineerden met de gedachten rondlopen, dat omdat ze gevaccineerd zijn, ze niet meer besmet kunnen raken. “We zitten in een pandemie, waar niemand zomaar kan stellen dat iemand besmet is of niet“, benadrukte Van Genderen.

Hij blijft van mening, dat vaccineren de garantie biedt om uit deze pandemie te geraken. Hierna kan de regering kijken hoe ze zaken anders kan aanpakken, door de maatregelen misschien verder te versoepelen. Nu zitten we nog in de pandemie en wordt er aan een ieder gevraagd, zich ongeveer 100 procent te beschermen, door zich te vaccineren, MoHaNaregels en de maatregelen te eerbiedigen, alleen zodat we samen hieruit kunnen komen.

More
articles