Ziekenhuizen plannen grote actie voor 2 juli

De personeelsleden van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), het Diakonessenhuis en het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ), zijn van plan om op 2 juli de gezondheidszorg plat te leggen. Dit werd bevestigd door de voorzitter van de bonden van deze instellingen, Robby Naarendorp. Volgens hem heeft hij reeds de opdracht gegeven aan het personeel, dat indien er voor die tijd geen oplossing komt voor hun problemen, zij op 2 juli massaal thuis moeten blijven. Volgens Naarendorp zal er aan geen enkele afdeling dispensatie verleend worden. De directies van deze instellingen zijn reeds op de hoogte gesteld.

Volgens Naardendorp timmert hij al langer dan een jaar aan de weg, zodat de voorzieningen en toelages die in de cao zijn opgenomen, worden uitgekeerd. Ook is er meerdere malen gevraagd de cao te herzien, omdat die reeds is achterhaald.

De afgelopen regeringen hebben er volgens Naardendorp, voor gezorgd dat de financiƫle positie van de ziekenhuisinstellingen is verslechterd. Dit doordat de ligdagtarieven niet zijn aangepast. Het ligdagtarief bedraagt rond de SRD 500, hetgeen volgens Naarendorp veel te laag is. Hij is van mening dat indien de overheid de tarieven niet aanpast, zij met een compensatie naar de ziekenhuizen toe zal moeten komen. De ziekenhuizen zijn afhankelijk van de ligdagtarieven om de salarissen uit te betalen. Echter is dit in de afgelopen jaren zeer problematisch gegaan en is er helemaal geen ruimte geweest voor het betalen van extra gelden.

Naarendorp betreurt het dat het personeel vooral tijdens deze pandemie wordt ingezet voor allerlei doeleinden, maar dat wanneer het aankomt op betalingen, het in de steek wordt gelaten.

More
articles